Lezersbrieven

Lezersbrieven over misbruikzaak op kazerne: 'Straf ook de leidinggevenden'

Militairen zijn mishandeld bij een ontgroeningsritueel, meldde de Volkskrant vanmorgen. Lezers vinden het onbegrijpelijk dat het zo ver heeft kunnen komen. En hoe met de misdragingen is omgegaan. Een selectie uit de ingezonden brieven van vandaag.

Toegangsweg naar de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Foto Marcel van den Bergh

Halfzacht

Met stijgende verbazing en ongeloof heb ik het artikel Wat gebeurde er in deze kazerne gelezen. Maar wat me nog veel meer verbaast zijn de halfzachte reacties onder de kop Wederhoor. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat de betreffende daders slechts ontheven zijn uit hun functie en zijn overgeplaatst? Ontslag op staande voet ligt hier veel meer voor de hand.

Bij defensie hebben we mannen en vrouwen van stavast nodig, mannen zoals Allen. Zijn carrière is volledig naar de knoppen terwijl defensie een algemeen wollig verhaal houdt over een veilige werkomgeving. Laat me niet lachen!

N
el Tijburg,
Monnickendam

Oneervol ontslag

Overgeplaatst? Na zulke vergrijpen zou je toch mogen verwachten dat de straf direct oneervol ontslag plus vervolging zou zijn, in plaats van overplaatsing en pas in tweede instantie eventuele vervolging?

Lijkt mij dat de direct betrokkenen gestraft moeten worden, maar ook de verantwoordelijke leidinggevenden die weggekeken hebben.... net zoals het in de normale wereld zou moeten gaan. Anders zal er nooit een normale bedrijfscultuur ontstaan waar jonge mensen in een veilige omgeving een vak kunnen leren.

Roy van Wechem,
Purmerend

Verschuiving bewijslast

Als advocaat, gespecialiseerd in arbeids- en ambtenarenrecht, behandel ik met grote regelmaat zaken waarin (seksuele) intimidatie een rol speelt. En waarbij machtsverhoudingen in werkrelaties aan de orde zijn. De berichten over seksueel misbruik bij defensie onderstrepen dit.

Het is van belang dat in de op deze situaties van toepassing zijnde wetten een omgekeerde bewijslast is opgenomen: de beschuldigde dient te bewijzen dat er geen sprake is geweest van (seksuele) intimidatie. De werknemer die van oordeel is dat hij of zij (seksueel) wordt geïntimideerd, moet feiten aanvoeren die het vermoeden van intimidatie aannemelijk maken. Indien hij of zij daarin slaagt, verschuift de bewijslast: nu moet de beschuldigde aantonen dat er géén sprake is geweest van (seksuele) intimidatie.

De vraag is natuurlijk of en hoe deze omgekeerde bewijslast werknemers kan beschermen. In de discussie die tot nu toe is gevoerd mis ik dit element nog en wordt vooral aandacht besteed aan de strafrechtelijke kanten. Maar in arbeidsverhoudingen speelt de gelijke behandelingswetgeving een veel grotere rol.

De wetgever verstaat onder seksuele intimidatie: 'enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd'. Deze uitgebreide definitie maakt duidelijk dat niet alleen aanranding of verkrachting, maar ook dubbelzinnige opmerkingen of vervelende blikken seksuele intimidatie kunnen opleveren.

De wetgever heeft daarbij aangegeven dat het moet gaan om objectief laakbaar gedrag: de subjectieve beleving van het slachtoffer en de intentie van de dader zijn niet doorslaggevend. Natuurlijk is deze verschuiving van de bewijslast niet de oplossing voor alle zaken waarin sprake is van seksuele intimidatie: de enkele beschuldiging is niet voldoende om de beschuldigde in de bewijspositie te plaatsen dat er niets onoirbaars is gebeurd. Deze verschuiving van de bewijslast kan het slachtoffer wel helpen.

Verklaringen 'van horen zeggen', bijvoorbeeld van hulpverleners, of verklaringen van (ex-)collega's die vergelijkbare ervaringen hebben kunnen er voor zorgen dat de bewijslast bij de vermeende dader komt te liggen.

Anja Hoffmans is advocaat bij Clingendael Advocaten en gespecialiseerd in arbeids- en ambtenarenrecht

Schaf ontgroening af

Na de uitwassen in studentenverenigingen gaat nu de beerput open over ontgroening in militaire dienst. Onvoorstelbaar in wat voor toestanden mensen terechtkomen als ze overgeleverd worden aan hun 'superieuren'.

Drie goede redenen om volledig te kappen met de onzalige ontgroeningspraktijken:

1. Als iemand gaat studeren of in militaire dienst gaat is hij of zij daarvoor geschikt vanwege het behalen van het vereiste diploma en het voldoen aan eventuele andere toelatingseisen

2. Het heeft geen zin om regels op te stellen voor ontgroening omdat de activiteiten altijd in beslotenheid plaatsvinden en controle op naleving van de regels niet mogelijk is.

3. Ontgroeningsrituelen bieden mogelijkheden aan degenen die ten onrechte door screening heen zijn gekomen of daarna een persoonlijkheidsstoornis hebben ontwikkeld.

Tot slot: kijk om je heen en verwonder je over de fratsen die worden uitgehaald door veel boven ons geplaatsten. Daar zitten ongetwijfeld talrijke personen tussen die zijn ontgroend. Wat heeft het opgeleverd aan maatschappelijk fatsoen en normbesef?

Aat de Jong,
Middelburg