Het gevaar zal blijken dat Trump de grenzen van zijn ambt niet respecteert

Voetnoot

Foto de Volkskrant

Adam Davidson schrijft in The New Yorker dat we nu weten dat we 'de laatste fase van het Trump-presidentschap zijn ingegaan'. Davidson vergelijkt de FBI-inval bij Trumps advocaat Cohen met zijn ervaringen in 2003 in Bagdad, toen hij van nabij de anarchie meemaakte die nog niet tot Amerika was doorgedrongen.

Volgens Davidson zal het moeilijk te bewijzen zijn of Trump zelf met de Russen heeft samengewerkt, maar wat zeker is, is dat hij zich als zakenman schuldig heeft gemaakt aan criminele activiteiten, aldus Davidson. Dat mag zo zijn, maar dat betekent nog niet dat Trump uit zijn ambt zal worden ontheven. Veelzeggend is dat voormalig FBI-directeur Comey impeachment onwenselijk vindt, en vermoedelijk ook weinig realistisch.

De macht van de Amerikaanse president is beperkt. Het gevaar is dat Trump, in een poging zich te redden, de grenzen van zijn ambt niet respecteert en velen in zijn val mee zal sleuren.

Meer over