Eerder opvang in de regio verbeteren dan investeren Nederlandse opvang asielzoekers

In de onderhandelingen om tot een nieuw kabinet te komen lijkt de opvang van asielzoekers een struikelblok te zijn. Links (Klaver) pleit voor een ruimhartig toelatingsbeleid in Nederland en rechts (Rutte) juist voor opvang in de regio. Dekken deze ideologische etiketten echter wel de lading? De praktijk wijst op het tegendeel. In Nederland melden zich immers maar een fractie van alle vluchtelingen en wel zij, die het zich kunnen veroorloven om dure mensensmokkelaars te betalen.

Mark Rutte en Jesse Klaver Foto anp

Bovendien kost de opvang van dit relatief kleine en welvarend deel van de asielzoekers in Nederland ruim 70 dollar per persoon per dag (de vervolgkosten niet meegerekend). Voor de opvang van de overgrote meerderheid van de arme vluchtelingen in de regio is echter niet meer dan een paar dollar per dag beschikbaar. Dat kan geen linkse asielpolitiek zijn.

De huidige praktijk wordt vaak goedgepraat met een verwijzing naar onze arbeidsmarkt, waar asielzoekers de tekorten zouden kunnen opvullen, ontstaan door de afname van het aantal geboorten en de veroudering van de bevolking. Maar dat criterium ondergraaft juist de linkse asielpolitiek, want vluchtelingen laat je toe, omdat ze in het land van herkomst voor hun leven moeten vrezen en niet vanwege hun kansen op werk.

Die kansen blijken trouwens veel kleiner dan verwacht, want diploma's van buiten de EU worden bij ons niet erkend en voor de meeste banen is de talenkennis van de asielzoekers onvoldoende en blijkbaar ook de vakkennis om als loodgieter, metselaar of automonteur aan de slag te gaan.

Volgens het CBS heeft slechts de helft van de vaak goed opgeleide vluchtelingen uit Iran na aankomst in Nederland werk gevonden en van de vluchtelingen uit Somalië nauwelijks een kwart. De rest is afhankelijk van uitkeringen. En dat is niet alleen in ons land het geval. Van de 162.000 asielaanvragers in Zweden in 2015 vonden er in het eerste jaar na aankomst nog geen 500 werk en in Duitsland zijn de kosten voor de opvang van asielzoekers in 2016 en 2017 gestegen tot 25 miljard euro per jaar, omdat slechts 10 procent van de asielzoekers erin slaagt om zelf in hun levensonderhoud te voorzien.

En daarbij zij bedacht dat de Duitse economie relatief veel maakindustrie kent, waarvoor talenkennis niet zo cruciaal is. De verwachting dat de asielzoekers de tekorten op de Nederlandse en andere Europese arbeidsmarkten kunnen oplossen, wordt niet door de feiten ondersteund.

Vandaar de vraag of Jesse Klaver zou kunnen instemmen met het plan om de onrechtvaardige en peperdure opvang van asielzoekers in Nederland niet langer met belastinggeld te financieren. Dat geld kan beter worden ingezet om de opvang te verbeteren van de veel grotere en armere groep vluchtelingen in de regio. Dat is niet alleen rechts maar ook links asielbeleid.

Piet Emmer is mederedacteur van de Cambridge Encyclopedia of European Migration and Minorities.

Piet Emmer, mederedacteur van de Cambridge Encyclopedia of European Migration and Minorities
Meer over