Het gevaar zal blijken dat Trump de grenzen van zijn ambt niet respecteert
© de Volkskrant

Het gevaar zal blijken dat Trump de grenzen van zijn ambt niet respecteert

Voetnoot

Adam Davidson schrijft in The New Yorker dat we nu weten dat we 'de laatste fase van het Trump-presidentschap zijn ingegaan'. Davidson vergelijkt de FBI-inval bij Trumps advocaat Cohen met zijn ervaringen in 2003 in Bagdad, toen hij van nabij de anarchie meemaakte die nog niet tot Amerika was doorgedrongen.

Volgens Davidson zal het moeilijk te bewijzen zijn of Trump zelf met de Russen heeft samengewerkt, maar wat zeker is, is dat hij zich als zakenman schuldig heeft gemaakt aan criminele activiteiten, aldus Davidson. Dat mag zo zijn, maar dat betekent nog niet dat Trump uit zijn ambt zal worden ontheven.