Klaus Peter Regling (EFSF), Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem en eurocommissaris Pierre Moscovici
Klaus Peter Regling (EFSF), Eurogroep-voorzitter Dijsselbloem en eurocommissaris Pierre Moscovici © EPA

Euroministers en IMF bezweren met 8,5 miljard op de valreep nieuwe Griekse crisis

Op de valreep is een nieuwe Griekse crisis bezworen. De Europese ministers van Financiën en het IMF stemden donderdagavond in met de uitbetaling van 8,5 miljard euro aan Griekenland waarmee het in juli zijn schulden kan aflossen. Vorige maand nog mislukte het overleg met Athene en werd gevreesd voor de zoveelste 'hete Griekse zomer' met zenuwachtige investeerders en inzakkende Griekse groeiprognoses.

De miljardenuitbetaling - de achtste tranche van de noodlening van 86 miljard die de eurolanden in augustus 2015 aan Griekenland toezegde - is deel van een breder akkoord dat de financiënministers met hun Griekse collega Tsakalotos bereikten. Dat akkoord voorziet verder in schuldverlichting voor Griekenland vanaf 2019 en de belofte van Athene de begroting tot zeker 2060 op orde te houden. IMF-baas Lagarde kondigde aan dat onder deze voorwaarden het fonds betrokken blijft bij de financiële noodhulp voor Griekenland. De IMF-bijdrage is echter bescheiden: maximaal 1,8 miljard euro.

Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem sprak na afloop van het overleg met zijn collega's over een 'grote stap voorwaarts' voor Griekenland. 'We kunnen ons nu toeleggen op een nieuwe fase, die waar Griekenland financieel weer op eigen benen komt te staan.' Tsakalotos sloot zich daarbij aan. 'Er is eindelijk licht aan het eind van de tunnel.'

Europees Commissaris Moscovici (Economische en Financiële Zaken) prees 'de moed' van de Griekse burgers en regering. 'Dit is een belofte van hoop. De pagina van saneren wordt omgeslagen.'

Er is eindelijk licht aan het einde van de tunnel

Griekse minister Tsakalotos

Kwijtschelden blijft uitgesloten

Met de 8,5 miljard euro die Athene begin juli zal krijgen, kan het de komende maanden aan zijn aflossingsverplichtingen van bijna 7 miljard (onder andere aan de ECB) voldoen. De overige 1,6 miljard is bedoeld voor de achterstallige betalingen van de Griekse regering aan leveranciers.

Heikel punt was de precisering van de eerder toegezegde schuldverlichting voor Griekenland zodra het hulpprogramma volgend jaar augustus afloopt. Afgesproken is dat de looptijd van de leningen die de eurolanden een Griekenland verstrekten en de aflossingsvrije periode indien nodig met maximaal 15 jaar verlengd wordt. Het kwijtschelden van een deel van de schuld, was en blijft uitgesloten.

'Op een na beste oplossing'

Dit is de op een na beste oplossing, omdat hiermee een nieuwe crisis wordt afgewend

IMF-baas Lagarde

In mei wees de Griekse minister Tsakalotos dit nog als onvoldoende van de hand. Zijn premier Tsipras dreigde ook dit keer met een blokkade maar uiteindelijk bond Athene in. Volgens betrokkenen omdat hen duidelijk was dat de Duitse minister Schäuble niet bereid was nog maar iets toe te geven, twee maanden voor de Duitse verkiezingen. 'Het betere mag niet de vijand van het goede worden', aldus Tsakalotos.

IMF-baas Lagarde vond de formulering over de schuldverlichting ook niet optimaal. 'Dit is de op een na beste oplossing', zei ze donderdagavond. Ze zal het IMF-bestuur niettemin verzoeken 'in principe' mee te doen met het Griekse hulpprogramma. 'Omdat hiermee een nieuwe crisis wordt afgewend', aldus Lagarde. Of en wanneer het IMF daadwerkelijk geld overmaakt aan Griekenland, hangt af van de nadere uitwerking van de schuldverlichting volgend jaar.

Bezuinigingspakket

Griekenland heeft in ruil van het akkoord een bezuinigingspakket moeten slikken van 3,5 miljard euro (2 procent van het Griekse bruto binnenlands product). Meer Grieken moeten belasting gaan betalen en sommige pensioenuitkeringen worden geschrapt. Verder moet Griekenland tot 2022 een begrotingsoverschot hebben van 3,5 procent (rentebetalingen niet meegerekend). Daarna dient dat overschot tot 2060 rond de 2 procent te blijven schommelen.

Tsakalotos hoopt dat nu het IMF aan boord blijft, dit voor de Europese Centrale Bank reden is Griekenland te laten profiteren van haar goedkope geldbeleid. Dat versterkt het vertrouwen in Griekenland bij investeerders.