De burgerscore rekent Chinese burgers af op slecht gedrag

Rogier Creemers

De burgerscore past goed in het geloof van de Chinese leiders in een utopische toekomst, zegt de Belgische China-specialist Rogier Creemers.

'Het is een stap op weg naar de gamification van het bestaan: het leven als spel waarbij de burger wordt uitgedaagd een zo hoog mogelijke score te behalen.' Zo ziet Rogier Creemers, een 33-jarige Belgische China-specialist verbonden aan Oxford University, het Sociaal Krediet Systeem dat de Chinese regering momenteel invoert. Vanaf 2020 zullen alle 1,3 miljard Chinezen, uitgezonderd minderjarigen, over een 'kredietcode' beschikken. Hun score kunnen zij met 'goed gedrag' verbeteren en met 'slecht gedrag' verpesten.

Achter dat spel gaat een wezenlijke kwestie schuil, waarmee Chinese leiders allang worstelen: het afbrokkelende normbesef van burgers.