De baby als geboren racist en verkrachter - het is pure idiotie en de moderne versie van de predestinatieleer

The Big Picture

Rob Vreeken en Arie Elshout becommentariëren beurtelings het buitenlandse nieuws.

'Ik haat jullie, want jullie zouden niet mogen bestaan. Jullie zijn zowel de dominante kracht op de planeet als de leegte waarin alle andere culturen bij aanraking verdwijnen.'

Dit stond het afgelopen jaar in het universiteitsblad van Texas State University. De schrijver was een student van Latijns-Amerikaanse afkomst. Met 'jullie' bedoelde hij de blanken, niet een paar in het bijzonder maar de blanken in het algemeen.

Ik las erover bij Frank Bruni, columnist van The New York Times. Deze citeerde ook een vrouw die zich eraan ergerde hoe sommige deelnemers aan de #MeToo-discussie haar en andere moeders inpeperden dat 'onze zonen voorbestemd zijn om seksuele roofdieren te worden ongeacht wat wij doen'.