Windenergie of fossiele brandstoffen: wat zullen de Amerikanen kiezen?
Windenergie of fossiele brandstoffen: wat zullen de Amerikanen kiezen? © AFP

Zo ziet het klimaatbeleid van Trump er in de VS uit

Onder Obama is de Amerikaanse broeikasgasuitstoot met zo'n 10 procent gedaald. Met Trump in het Witte Huis worden andere cijfers verwacht, zeker nu hij uit het klimaatakkoord van Parijs stapt.

Met het opzeggen van het Parijs Akkoord zet de Amerikaanse president Trump een definitieve streep door het klimaatbeleid van zijn voorganger en van de rest van de wereld. Toch zal de uitstoot van broeikasgassen in het land er niet groter of kleiner door worden: die hangt af van de maatregelen die Trump hoe dan ook al wilde nemen, vooral het terugdraaien van Obama-plannen. Daartegenover staan autonome ontwikkelingen in staten en steden en in de energie-economie, die de anti-klimaathouding van de federale overheid kunnen verzachten.