Boticelli's Geboorte van Venus.
Boticelli's Geboorte van Venus. ©

Wolkers verlangde zijn hele leven naar Boticelli's Venus

Jan Wolkers werd als 13-jarige getroffen door Botticelli's Venus en bleef zijn hele leven naar haar verlangen.

Toen ik laatst over het strand van Texel liep, vanaf paal 12 naar het zuiden, met de vuurtoren van Den Helder in de verte als richtpunt, wist ik eerst niet wat ik zag. Schimmige wezentjes zweefden uit de zee, maakten koprollen over het strand en verdwenen spoorloos in de duinen. Ik kneep mijn ogen dicht tegen de snijdende wind en zag toen wat het waren: vlokken rillend schuim braken los van de golven in de branding en tuimelden over het natte zand, tot ze op het duin uiteenspatten.