Lucebert heeft ons bedwelmd - en we hadden het kunnen weten
©

Lucebert heeft ons bedwelmd - en we hadden het kunnen weten

In 1983 reisde ik naar Bergen (NH) om Lucebert voor het weekblad Vrij Nederland te interviewen. Het huis van de dichter stond te midden van bejaardenwoningen. De beschrijving van Jesserun d'Oliveira klopte dat men langs 'een hofje van doodsgerochel moest om de keizer der vijftigers te bereiken'.

Ik at een paar maal mee met zijn gezin. In de gesprekken, gehouden in zijn atelier, bleek Lucebert een aardige maar enigszins gesloten man. Wel sprak hij uitvoerig over zijn jeugd en vooral over het Jordaanoproer van 1934, dat hij intens had beleefd. Ondanks de honger en armoede weigerden steuntrekkers de uitgedeelde blikken tomatensoep, omdat zij de tomaat een verdacht exotische vrucht vonden.