Een actueel voorbeeld van een opengeklapt hartje.
Een actueel voorbeeld van een opengeklapt hartje. © rv

Een onopgelost raadsel in de kunstgeschiedenis is de symbolische verbeelding van het hart

omslag

Waarom het hartsymbool onuitroeibaar blijft.

Een onopgelost raadsel in de kunstgeschiedenis is de symbolische verbeelding van het hart: een driehoekje met twee bollingen en een inkeping bovenaan. Waar komt dat symbool vandaan, dat volstrekt niet lijkt op de werkelijke vorm van het menselijke hart?

In The Shape of the Heart (1999) heeft de neuroloog en uitgever Pierre Vinken mogelijke verklaringen aangedragen. In de katholieke leer gold het openen van lijken als godslasterlijk. Daardoor kon de veronderstelling postvatten dat een hartkamer bovenin een inkeping vertoont, een opvatting die terugging op de theorieën van Claudius Galenus, een invloedrijke Grieks-Romeinse geleerde die zich baseerde op dierproeven.