Een ideaal examen
© ANP

Een ideaal examen

Witteman heeft iets gelezen

Dat terecht veelbespotte eindexamen Nederlands heeft mijn dochter tijdens het ter perse gaan van deze krant gelukkig achter de rug. Zelfs leraren halen met moeite een schamele voldoende voor deze schertstoets, die talenkennis nóch tekstinzicht test; men kan de examinantjes net zo goed vragen schematisch de werking van een bietenrooimachine op papier te zetten, waarschijnlijk met plausibeler resultaat.

Van de week kreeg ik een contactadvertentie onder ogen uit 1869. 'Zwaar beproefd door de dood van mijne, welligt te kort beweende VIJFDE GEMALIN, schaart een steeds ontijdig tot de weduwnaarstaat gebragte HUISVADER, hoewel schoorvoetend, zich opnieuw onder de rijen der Trouwlustigen, in de hoop het medelijden eener Vrouw op te wekken, die hem in staat wil stellen door een WETTIG HUWELIJK een zesde moeder toe te voegen aan zijne 13 kinderen, nog te jong om het verlies hunner respectieve levensoorsprongen te beseffen.