The meaning of human existence
Edward O. Wilson

The meaning of human existence

Non-fictie

Als geen ander kan de mens switchen tussen opoffering en egoïsme

Filosofie van een bioloog

 

De Amerikaan Edward O. Wilson geldt als een van de zwaargewichten van de twintigste-eeuwse biologie. Zijn boek Sociobiology: the New Synthesis uit 1975 zette op de kaart hoe veel menselijk gedrag evolutionair-biologisch is te verklaren. Wilson deed baanbrekend onderzoek naar biodiversiteit en verrichtte monumentale studies van sociale insecten. Hij schreef succesvolle publieksboeken, waarvan twee met een Pulitzer-prijs werden bekroond. 85 is de emeritus-hoogleraar van Harvard inmiddels, maar stilzitten doet hij niet.

Toevalligheden

Zijn jongste boek, The Meaning of Human Existence, is volgens de flaptekst zijn meest filosofische. Inderdaad, en zoals de titel verraadt, gaat het meer over de mens dan zijn andere boeken, waarin vooral insecten de hoofdrol kregen.