'Je schedeltje tegen/ mijn schouder gelegd,/ hoeft niets meer verzwegen/ en niets meer gezegd'
© Io Cooman

'Je schedeltje tegen/ mijn schouder gelegd,/ hoeft niets meer verzwegen/ en niets meer gezegd'

Boekenweek

Met Rawie, Treur en Zweig kon Arjan Peters zijn verzamelingen aanvullen, zodat hij nu klaar is voor de najaarsgolf.

Het weerzien na de vakantie was een genoegen, want de boeken stonden er nog. Ik hoefde er slechts drie aan toe te voegen, te gering van omvang om de verzameling te moeten herindelen. In de aanloop naar de verschijning van Handschrift, de nieuwe bundel van Jean Pierre Rawie, las ik de keuze van tien gedichten die tekenaar Elisa Pesapane uit zijn oeuvre maakte, en die ze vergezelde van haar zwart-wittekeningen in Parallellen (De Carbolineum Pers; euro 50,-).

Ze heeft gelijk met die titel, maar ook biedt de tekenaar soms een andere blik op de bekende verzen.