Zak geld betekent niet vanzelf meer leraren

Nieuwe serie over onorthodoxe oplossingen voor lerarentekort

Volgens de leerkrachten in het basisonderwijs is meer geld de oplossing voor het lerarentekort. Want hogere lonen maken het vak aantrekkelijker. Maar is dat wel zo? Het eerste deel van een serie in de aanloop naar de staking van basisschoolleraren.

Het Andreas College zoekt een docent informatica. De middelbare school in Katwijk biedt leuke collega's 'ontplooiingsmogelijkheden' en een salaris volgens de cao. En o ja, een 'welkomstpremie' van 10 duizend euro.

Het is een onorthodoxe oplossing voor een probleem waarmee veel scholen worstelen: een groeiend tekort aan leraren. Vooral in het basisonderwijs dreigt zich de komende jaren een peilloos zwart gat af te tekenen.