Wat maakt een agent gevoelig voor corruptie?

Agenten met migratie-achtergrond relatief vaker betrokken bij integriteitsschendingen

De cijfers van het WODC-rapport liegen er niet om: agenten met een migratie-achtergrond zijn relatief vaker betrokken bij omkoping en andere integriteits schendingen. Hoe komt dat? Vier mogelijke oorzaken op een rij.

1. Screening ondermaats

Het schort de politie aan toezicht, meent een aantal respondenten die door de onderzoekers van het WODC-rapport zijn ondervraagd. De respondenten, betrokken bij de bestrijding van integriteitschendingen binnen de politie, zijn met name kritisch op het wervingsbeleid van de jaren negentig. Volgens de geïnterviewden werd de lat destijds te laag gelegd om agenten met een migratieachtergrond binnen de politie-organisatie te halen. De sluizen zijn toen 'ver opengezet', zegt een van de respondenten.