Jan van de Ven en Thijs Roovers van PO in Actie.
Jan van de Ven en Thijs Roovers van PO in Actie. © Freek van den Bergh.

Wat betekent de oprichting van PO in Actie voor de gevestigde vakbonden?

Een nieuwe vakbond voor onderwijzers, opgezet door onderwijzers. Protesterende leerkrachten van PO in Actie hebben geen fiducie meer in bestaande bonden. Slim zo'n nieuwe bond?

Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie: 'Wat mij betreft is dit het toekomstmodel van de vakbond. Kleine bonden kunnen autonoom opereren en als het nodig is ondersteuning krijgen van de algemene bonden, die meer kennis en kunde hebben.'

Sjaak van der Velden, vakbondshistoricus: 'Groepen die uit onvrede met een vakcentrale een eigen bond oprichten zijn van alle tijden, dit model is niet uniek. In de jaren veertig werd Het Zwarte Corps opgericht, een vakbond gericht op machinegebonden personeel.