Rond Pingjum loop je over de oudste dijken van Friesland
©

Rond Pingjum loop je over de oudste dijken van Friesland

Caspar loopt

Aflevering 48: hoe het Friese landschap is ontstaan, zie je het best op de Pingjumer Gulden Halsband.

Nog even de zeedijk op, uitkijken op de Waddenzee, en dan, via een voetgangersbrug over de N31 naar de Pingjumer Gulden Halsband, binnendijken rondom het dorp Pingjum, de oudste dijken van Friesland. Voor een beter begrip van het ontstaan van het Friese landschap. De wandeling voert over de resten van de dijken, soms lijken het niet veel meer dan fikse bermen tussen de weilanden. Moeilijk voor te stellen dat dit rond 1100 zeeweringen waren. Gebouwd toen de bewoners zagen dat het land rondom Pingjum soms wel, maar vaak ook niet onder water liep, want zo ging dat, ergens kwam het droge tevoorschijn, ergens ging water over in land.