Marli Huijer
Marli Huijer © Enkeling

Boze brievenschrijvers: op welke planeet leeft u eigenlijk?

Vluchtelingencrisis: de rekening komt bij de onderkant terecht

Denker des Vaderlands Marli Huijer kreeg nogal wat over zich heen in reactie op haar vluchtelingenmanifest. Ze gaat in gesprek met vier van de vele boze briefschrijvers.

'Ik vind u een beetje naïef. Op welke planeet leeft u?' Een paar seconden is het stil. Filosoof Marli Huijer stelt een wedervraag aan de vragensteller tegenover haar: wat is dat eigenlijk, naïef? Daar zitten ze dan, zij en de 'enge' briefschrijvers, over wie ze had gefantaseerd. De Denker des Vaderlands schreef naar aanleiding van de vluchtelingencrisis een pleidooi voor de open samenleving in Trouw, dat werd ondertekend door 180 collega-denkers. Haar mailbox liep vol.