Rechtbanktekening
Rechtbanktekening © anp

Ombudsman: Justitie schendt rechten Van der G.

Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, heeft opnieuw een overwinning geboekt op Justitie. De Nationale Ombudsman oordeelt dat Van der G.'s grondrechten zijn geschonden doordat een gevangenis- of reclasseringsmedewerker persoonlijke en gevoelige informatie over hem heeft gelekt. Dat gebeurde vlak voordat hij in 2014 vrijkwam.

Het gaat om een pagina uit het persoonlijke detentiedossier waarin staat dat Van der G. sociaal, suïcidaal en niet vluchtgevaarlijk is. De pagina werd op het internet verspreid, maar de informatie over suïcidaliteit was onjuist, stelt Van der G. in het onderzoek van de Ombudsman.

Zowel het lekken van deze 'zeer gevoelige' informatie als het feit dat een onnodig grote kring personen toegang had tot Van der G.'s dossier, is 'onzorgvuldig' en een schending van diens grondrechten, oordeelt de Nationale Ombudsman. Juist omdat Van der G.'s delict veel media-aandacht genereerde, had justitie extra zorgvuldig met deze gedetineerde moeten omgaan, luidt de conclusie in het rapport, dat op de site van de Nationale Ombudsman is gepubliceerd.

Verouderd systeem

Staatssecretaris Dijkhoff van Justitie erkent dat het informatiesysteem van de Dienst Justitiële Inrichtingen is verouderd. Er wordt gewerkt aan een nieuw systeem waartoe aanmerkelijk minder personen toegang hebben en waarin loggegevens langer worden bewaard zodat is te achterhalen wie het heeft geraadpleegd, en aan wie informatie is verstrekt.

Het is al de zoveelste overwinning van Van der G. op Justitie. De moordenaar kreeg bij zijn vrijlating, drie jaar geleden, een contactverbod opgelegd met de nabestaanden van Pim Fortuyn en diens chauffeur. Ook moest hij zich houden aan een media- en een gebiedsverbod. Voor dat laatste moest hij een enkelband met gps-systeem dragen. En hij moest zich wekelijks melden bij de reclassering. Zijn toenmalige advocaat, Stijn Franken, vocht het gebiedsverbod en de enkelband met succes aan; die voorwaarden kwamen te vervallen.

In opspraak

In september 2015 raakte Van der G. in opspraak door een uitzending van het tv-programma Brandpunt Reporter, waarin hij door een kennis met verborgen camera's werd gefilmd. De uitzending riep de vraag op of Van der G. de voorwaarden voor zijn invrijheidstelling schendt. Minister Van der Steur lichtte daarover de Tweede Kamer volgens raadsman Franken 'onjuist en onvolledig' in. Van der Steur moest dat erkennen, maar schreef de Kamer eveneens dat Van der G. psychologische begeleiding kreeg.

Ook dat bleek niet te kloppen. Daarna verhardde de verhouding tussen Van der G. en het Openbaar Ministerie. Er zijn al verscheidene rechtszaken gevoerd over de naleving van de voorwaarden en de precieze invulling ervan. Dit mondde uit in een proces waarin het Openbaar Ministerie eiste dat Van der G. een jaar terug moest naar de gevangenis wegens het schenden van de voorwaarden voor zijn vervroegde invrijheidstelling. Ook die zaak heeft Van der G. gewonnen; hij hield zich aan alle voorwaarden.