SP-Kamerlid Karabulut is enthousiast over de nieuwe vergadervorm: 'Het is echt energieker en actiever.'
SP-Kamerlid Karabulut is enthousiast over de nieuwe vergadervorm: 'Het is echt energieker en actiever.' © ANP

Niet meer weggezakt achter een kop koffie: Tweede Kamer experimenteert met dynamische vergaderopstelling

Staand of zittend debatteren, een heel verschil

De Tweede Kamer experimenteert met een nieuwe manier van vergaderen. Dat moet meer levendigheid brengen in de commissiebijeenkomsten, waar Kamerleden en bewindslieden elkaar op vaste thema's treffen.

Kamerleden en bewindslieden doen niet langer weggezakt achter een kop koffie hun inbreng, maar moeten achter een katheder gaan staan. Ook zitten Kamerleden en bewindslieden niet meer naast maar tegenover elkaar, om het dualisme versterken. De primeur is deze week aan de Commissie Buitenlandse Zaken bij een debat in de Troelstrazaal over de toestand in Venezuela.

Een beetje onwennig gaat het nog wel. Minister Koenders (PvdA) hannest even met zijn papieren; niet alle stukken blijken op het bescheiden spreekgestoelte te passen. Maar na afloop blijken verschillende deelnemers enthousiast. 'Het is echt energieker en actiever', zegt SP-Kamerlid Karabulut. Voorzitter Omtzigt (CDA) denkt dat 'dit wel gaat werken'.

Zitten of staan maakt het verschil tussen vergaderen en debatteren

Debatdeskundige Roderik van Grieken

Debatdeskundige Roderik van Grieken noemt de nieuwe opstelling een verbetering. 'Het is goed dat in deze opstelling fysiek duidelijk wordt dat er een verschil is tussen Kamerleden en bewindslieden', zegt hij.

Ook wijst Van Grieken op het feit dat staand spreken meer gewicht geeft aan iemands boodschap. 'Zitten of staan maakt het verschil tussen vergaderen en debatteren.' Bovendien is het debatteren tussen Kamerleden en bewindslieden nu makkelijker. 'Je hoeft niet opzij te kijken en je kunt oogcontact hebben.'

De proef met deze opstelling loopt tot aan het zomerreces. Blijkt die een succes, dan wordt de opstelling misschien ook doorgevoerd in de andere acht vergaderzalen.