Nee tegen stone coal English (2)

Vrij zicht

Het beleden universitaire internationalisme leidt tot feitelijke blikvernauwing.

De decaan aan de Tilburg school of humanities, Willem B. Drees, heeft zijn oratie in het Engels gehouden (O&D, 23 augustus). Dat is mooi, maar de vraag is toch vooral of zijn gehoor er ook wat van opstak. In mijn stuk van vorige week (+) over het allesoverheersende Engels aan Nederlandse universiteiten, schreef ik dat het slechte Engels van Nederlandse docenten ook nog eens slecht begrepen wordt door studenten. Er blijkt echt (Delfts) onderzoek naar te zijn gedaan: kwaliteitsverlies aan docentenkant 15 procent en aan studentenkant nog eens 15 procent. Bij elkaar beslist niet best, maar over dat informatieverlies hoor je universiteitsbestuurders, met hun unique selling points en global brand (VSNU), nou nooit.

Reacties (4)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • F. Bakker -
  Onze landstaal moet weer dé universiteitstaal worden. Engels hoeft niet verboden, maar moet pas na strenge toetsing worden toegestaan voor een beperkt aantal vakken/colleges. Nu hoeft iemand maar "internationaal" te roepen en de opleiding wordt Engelstalig. De overheid heeft bepaald "Nederlands tenzij" en vervolgens weggekeken. 30% kennisverlies door Engelse colleges door Nederlanders aan Nederlanders moet toch alle alarmbellen doen afgaan! De Taalunie is een ramp op zich, net als de niet toeziende overheden (NL en B) die zelf overigens telkens weer Taalunieverdragen straffeloos schenden.
 • kees.claassen -
  Het Nederlands moet hoog en in ere worden gehouden. Behalve aan 'stone coal English' lijdt het Nederlands onder studenten ook aan taalfouten en krom taalgebruik. En niet alleen de schrijftaal, ook de spreektaal is vaak beroerd. Luister maar eens als Jet Bussemaker, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan het woord is. 'Kaik naar het onderwais aan klaine kinderen. Fergeet niet hoefeel daar al mis gaat.'
 • ver-baast -
  Achterlijkheid kent geen tijd, eerder viel Martin Sommer heel vaak onder die noemer, maar hier heeft hij een de snuit van de olifant die ingezet wordt in wat voor kringen dan ook: gebakken lucht, poeha en kapsones.
 • yalom -
  Ik denk dat Sommer zijn pijlen richt op het verkeerde doelwit. 'Allemaal vorm, geen inhoud':gaat het niet meer om de universiteit als eenheidsworst ?Oorspronkelijkheid en intuïtie, ingrediënten voor wetenschappelijke vernieuwing, kunnen niet zo best tegen voorgeschreven taalgebruik & formulieren.Het gebruik van 1 universitaire taal daarentegen kan begripsverwarring voorkomen. Mits men die taal behoorlijk aangeleerd heeft gekregen en daar schort het vaak aan. En inderdaad: op niet-wetenschappelijk niveau (HBO, introductie-colleges) onderwijs krijgen in een vreemde taal is contra-productief.