Natuurbegraven als lucratief verdienmodel

Natuurbegraafplaatsen

Een natuurbegraafplaats beginnen, is een uitkomst voor armlastige landgoedeigenaren en natuurorganisaties die leden verliezen. Ook Natuurmonumenten ziet er brood in. Maar hoe goed is dit voor de natuur? Er broeit verzet.

'Kun je het je voorstellen: 10.000 graven? Hier? Dat is meer dan er in Margraten liggen.' Adriaan van Abeelen, voorzitter van de regionale natuurorganisatie Het Groene Hart Brabant, kan er niet over uit. Resoluut beent hij door Landgoed Huis ter Heide, boven Tilburg, even resoluut houdt hij her en der halt om te wijzen naar onbestemde punten tussen de bomen. 'Het raadsel is: hoe kun je hier 425 kuilen graven per hectare?