Na 21 maart ligt verdere versplintering op de loer. Een recept voor chaos?

Fragmentatie in de gemeentepolitiek: meer partijen, meer samenwerking

De gemeenteraden dreigen na de verkiezingen van 21 maart nog verder te versplinteren. Een recept voor chaos? Jurre van den Berg ziet in Lelystad (11 fracties) en zelfs in het door politieke crisis geplaagde Almelo (14 fracties) juist ook bestuurlijke vernieuwing.

Over twintig minuten wordt in het gemeentehuis van Lelystad gesproken over de herinrichting van het Stadshart. Maar de tochtwerende draaideur aan de stationszijde zit potdicht. 'Als we burgers meer willen betrekken bij de lokale politiek', verzucht Freddy Grin buiten in de kou, 'dan helpt zo'n dichte deur niet mee.'

Grin is kandidaat-raadslid voor de Partij voor de Vrijheid.