Meer nareizigers dan asielzoekers

Vier cijfers over asielaanvragers in 2016

Voor het eerst maakten de drie diensten die waken over de vreemdelingenketen maandag op een gezamenlijke persconferentie hun jaarcijfers bekend. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) werken sinds de vluchtelingenpiek van 2015 nauwer samen. Later dit jaar worden hun hoofdkantoren onder een dak gehuisvest in Den Haag.

31.640 nieuwe aanvragen voor asiel

De totale instroom van asielzoekers liep terug van 58.880 in 2015 naar 31.640 vorig jaar. In de eerste drie maanden van dit jaar stabiliseerde het totaal aantal asielaanvragen zich op ruim 3 duizend per maand (1.200 eerste aanvragen, plus herhaalde verzoeken, plus in procedure genomen nareizigers).