Krappe coalitie doorstaat formatiedebat, maar kan komende jaren stevige tegenwind verwachten

De nieuwe coalitie kan zich opmaken voor jaren van stevige tegenwind uit de oppositie. Zoveel werd in elk geval duidelijk uit het Kamerdebat met informateur Zalm, officieus het eerste debat tussen de nieuwe coalitie en oppositie. De Volkskrant deed live verslag. Lees het hieronder terug - of lees hier de beknopte versie van het debat van de dag.

Berichten

Bekijk nieuwe update(s).
 1. Einde debat

  Het debat zit erop. Aan VVD-leider Mark Rutte de komende twee weken de tijd nieuwe ministers te zoeken voor zijn derde kabinet.

 2. Referendummotie verworpen

  De coalitie doorstaat een eerste proef. 76 Kamerleden stemmen tegen een motie van Baudet om het intrekken van de referendumwet te schrappen uit het regeerakkoord.

 3. Kamer wijst Rutte aan als formateur

  Het is officieel: de Tweede Kamer stemt in met het coalitievoorstel om VVD-leider Mark Rutte aan te stellen als formateur. Rutte kan de komende weken aan de slag om zijn nieuwe bewindsliedenploeg samen te stellen.

 4. Hoofdelijke stemming over referendumwet

  Baudet vraagt een hoofdelijke stemming aan over het schrappen van het voornemen in het regeerakkoord om de referendumwet in te trekken.

 5. 5 minuten pauze

  Na een korte pauze van 5 minuten vinden de stemmingen plaats.

 6. Veel oppositiesteun voor moties

  Wat opvalt in deze tweede termijn: meerdere moties krijgen brede oppositiesteun. Zo stelt Jesse Klaver van GroenLinks voor om de btw-verhoging tegen te houden. Alle oppositiepartijen tekenen hiervoor behalve de SGP van Kees van der Staaij.

 7. Tweede termijn debat

  Het debat gaat verder. VVD-leider Mark Rutte spreekt als eerste in het tweede termijn (het tweede, kortere deel van het debat). Hij stelt voor om het gehele archief van de formatieperiode ter beschikking te stellen, zoals dat ook in 2012 gebeurde. Hij dient een motie in waarin hij aan de Kamer vraagt om hem aan te wijzen als formateur 'met de opdracht het vormen van een kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie'.

  De planning is om met het nieuwe kabinet op 26 oktober op het bordes te staan, zegt Rutte. Het debat over de regeringsverklaring vindt vervolgens plaats op 31 oktober en 1 november.

 8. Half uur pauze

  Zalm is klaar met het beantwoorden van de vragen van de Kamer. Voorzitter Arib schorst het debat voor een pauze van een half uur. Daarna krijgen de partijen nogmaals kort de gelegenheid om vragen te stellen en eventueel moties in te dienen. Eén motie staat al vast: het verzoek om Mark Rutte aan te stellen als formateur. De VVD-leider zal in de komende weken vanuit die rol zijn ministersploeg gaan samenstellen.

 9. 'Geen definitie van gewone Nederlander'

  'Een definitie van de gewone Nederlander heb ik niet', zegt informateur Zalm tegen de Kamer. 'Maar de heer Rutte kennelijk wel.'

  Er komen geen ministers zonder eigen budget en zonder eigen staf, zegt Zalm tegen Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. 'Dat zal ook gelden voor een minister die zich met klimaat gaat bezighouden.' Hij merkt daarbij op dat de formatie en het toewijzen van portefeuilles aan ministers nog moeten plaatsvinden.

 10. Vertrekkend informateur Zalm reageert

  Na alle betogen van de Kamerleden is het woord aan (oud-)informateur Gerrit Zalm. Er zijn enkele vragen aan hem gesteld. Hij zal niet ingaan op de inhoud, waarschuwt hij. 'Dat laat ik aan de onderhandelende partijen over.'

  Vertrouwelijkheid is onontbeerlijk om het proces te bevorderen, zegt Zalm. Klaver van GroenLinks had hem gevraagd te reflecteren op het (zeer beperkt) delen van informatie met de Kamer. Edith Schippers adviseerde hem om niet, zoals zij deed, wekelijkse persconferenties te geven. 'Want je staat eigenlijk voor aap, want je hebt niks te melden.'

  Klaver wil ook weten welke brieven van lobbyclubs zijn gestuurd naar de Stadhouderskamer om dividendbelasting te verlagen. Zalm reageert: 'Er zijn bij mijn weten zo'n 700 brieven aan mij gericht. Mij staat niet een brief bij over verlaging van dividendbelasting.' Klaver houdt vol: hij wil alle brieven ontvangen waarin is verzocht om het verlagen van de dividendbelasting. Zalm verwijst door naar de formateur omdat hij inmiddels buiten functie is. Kamervoorzitter Arib stelt dat het hele archief aan het eind van de formatie beschikbaar wordt gesteld.

  Daar neemt Klaver geen genoegen mee. Hij wil vandaag nog weten wie gelobbyd heeft voor verlaging van dividendbelasting. Zalm belooft dat 'nog eens na te gaan'. 'Als die brieven er zijn kunnen die overlegd worden.'

  GroenLinks heeft wel een idee uit welke hoek er gelobbyd zou zijn, gezien de tweet van de voorlichter van Klaver.