Onderwijzer met leerling (beeld uit 2010).
Onderwijzer met leerling (beeld uit 2010). © Marcel van den Bergh/de Volkskrant

Laat jongens hoger scoren met meesters voor de klas

Jongens kunnen hun onderwijsachterstand inlopen met specifieke lesmethoden en didactiek.

Is er voldoend ruimte om een mannelijke identiteit te ontwikkelen op scholen? Jongens raken achterop in het Nederlandse onderwijs. Bekend is dat migrantenkinderen en kinderen van laagopgeleide ouders achterstanden hebben in onderwijsprestaties. Veel minder bekend is het verschil in prestaties tussen jongens en meisjes.

Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in Europa het verschil in onderwijsprestaties tussen jongens en meisjes is afgenomen, maar dat dit voor Nederland niet het geval is. Nederland is het enige EU-lid waar de achterstand van jongens ten opzichte van meisjes is toegenomen. De achterstanden dreigen op het gebied van lezen, rekenen en doorstroom naar hbo en universiteit.

Emancipatie

Dit onderwerp staat inmiddels op de wetenschapsagenda in landen als Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland. Het is tijd om ook in Nederland de mannen de voordelen van de emancipatie te gunnen.

Emancipatie is er niet alleen voor vrouwen. Jongens moeten ook profiteren van de emancipatie. Gelijkwaardigheid en respect voor beide seksen moet de norm zijn. De vrouwen hebben inmiddels enorme stappen gezet. De huidige generatie jonge meiden is helemaal niet zielig. Ze doen het hartstikke goed in de maatschappij. Pamperen van de jonge meiden hoeft niet, ze zijn assertief en zelfstandig genoeg. Ze zijn geen slachtoffers meer.

Jongens groeien steeds vaker op zonder mannelijke rolmodellen in hun omgeving. Eenderde van de ouders is gescheiden, waardoor een steeds groter deel van de jongens vaker is gescheiden van hun vader. Tijdens de kleuter- en basisschooltijd groeien de meeste jongens op in een omgeving die voornamelijk bestaat uit vrouwen. Op de basisscholen zijn bijna geen meesters meer over.

Rolmodellen

Vrouwen willen vaker samen praten, 'waarom-vragen' aan elkaar stellen, dit alles in een sociale omgeving

Is dat erg? Ja en nee. Ja, omdat vrouwelijke docenten de lesstof misschien op een wat andere wijze presenteren dan mannen. Zijn de lesmethoden van vrouwen misschien eerder succesvol voor meisjes dan voor jongens? Jongens horen en begrijpen zaken soms op een andere wijze.

Vrouwen willen vaker samen praten, 'waarom-vragen' aan elkaar stellen, dit alles in een sociale omgeving. Jongens willen al doende leren, risico's nemen, ondernemen en concurreren in een competitieve omgeving. Feit is dat jongens al vanaf de basisschool een achterstand hebben opgebouwd, die ze op de middelbare school niet of nauwelijks meer inhalen. In het hbo en aan de universiteit is het aantal afgestudeerde meisjes al jaren significant veel hoger dan het aantal afgestudeerde jongens.

Hoe jongens hoger laten schoren? Zorg voor meer rolmodellen en een verschillende aanbieding van lesstof en didactiek. Desnoods splitst een docent in sommige vakken de klassen op in meiden- en jongensklassen.

Mannelijke tekorten

Over de mannelijke tekorten in het basisonderwijs horen we het ministerie echter niet of nauwelijks

Elk jaar opnieuw staan er minder mannen voor de klas. Inmiddels staat er op meer dan 1.100 basisscholen geen enkele meester voor de klas. De komende tien jaar neemt het tekort aan docenten enorm toe. Dit zijn extra redenen om mannen te verleiden actief te worden (en te blijven) binnen het onderwijs.

Minister Bussemaker van OC & W heeft recentelijk terecht aandacht gevraagd voor haar eis om per jaar honderd extra vrouwelijke hoogleraren aan de universiteiten aan te stellen. Het is heel zinvol van het ministerie hiervoor aandacht te vragen.

Over de mannelijke tekorten in het basisonderwijs horen we het ministerie echter niet of nauwelijks. Het OC & W lijkt over het hoofd te zien dat in het basisonderwijs momenteel duizenden mannelijke onderwijzers ontbreken. Het is goed dat ook in het basisonderwijs een evenwichtige personeelsverdeling bestaat.

Emancipatie van één sekse lijkt niet voor iedereen een succes. Waarom onderscheid maken als het ook samen kan? Geef mensen, gay, lesbo, hetero, transgender, jongen of meisje een gelijkwaardige plek in onze maatschappij. Alleen dan is onze emancipatie gelukt.

Siep de Haan is docent wiskunde aan het Bonifatius College in Utrecht.

Reacties (12)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • WTJGM -
  Heraclitus---We leven hier inderdaad in een feminiene maatschappij, vandaar die botsing met de masculiene islam; een van de vele botsingen waardoor we er altijd op gespannen voet mee zullen staan, en al helemaal dankzij het softe beleid hier. Masculien verstaat onze taal niet, maar dient met gelijke munt betaald, anders gaat ze domineren, en dat is precies wat onder partijen als de PvdA, D66 en GL staat te gebeuren.
 • Heraclitus -
  @Frank0606 - woensdag 15 februari 08:32 Onze maatschappij is gefeminiseerd..." Ja, de mannen die het recht opeisen kinderen te baren zijn inmiddels niet meer te tellen.
 • crit -
  ik begrijp laatste alinea niet in context verhaal, behalve als het weer moet eindigen met de gutmensch-riedel, zodat wij weten wat voor een fijn mens de schrijver is.
 • WTJGM -
  Laat ze maar hoger scoren met klassikaal onderwijs, discipline, en natuurlijk overwicht. Maak de grenzen weer helder -ook in terminologie, de basisschool kent geen studenten en docenten-, schaf al die deelcertificatenflauwekul af, breng de invloed van ouders en besturen terug tot ouderwetse proporties (dus incidenteel adviserend en nooit bepalend), en geef onderwijzers / leraren / docenten hun bevoegdheden en plezier in het werk weer terug, dat mes snijdt aan twee kanten. Ons onderwijs is overstroomd door sociologisch aangedreven zachte heelmeesters, slechts goed voor etterende wonden.
 • Lucia Berlijn -
  In een ander artikel las ik vandaag dat onderzoek heeft uitgewezen dat het helemaal niet uitmaakt of er een juf of meester voor de klas staat. Veel jongens raken achterop omdat ze andere dingen: hele dag gamen, belangrijker vinden. Hoor het vaak genoeg: jongens die zodra ze uit school komen beginnen met gamen en de hele avond en nacht soms doorgaan. Meisjes doen dat minder vaak. Het intensieve gebruik van smartphones zal ook niet helpen.
 • daniel37 -
  "Desnoods splitst een docent in sommige vakken de klassen op in meiden- en jongensklassen." Doei, he.
 • wouterfr -
  Desnoods splitst een docent in sommige vakken de klassen op in meiden- en jongensklassen. Hè ja waarom niet naar de jaren 50 van de vorige eeuw van jongens en meisjes scholen. Koren op de molen van de Islamitische gemeenschap waar de jongens in ieder geval het thuis voor het zeggen hebben en zodoende minder behoeven te presteren om toch aandacht te krijgen. Meisjes zijn nu eenmaal meer gemotiveerd, jongens dromen allemaal van een rijke voetbalcarrière , toch wel een beetje dom hè.
 • Fransien1 -
  Hoe ironisch. Toen in de jaren 60 Dolle Mina meer vrouwen in het onderwijs eiste om de achterstand van meisjes tegen te gaan, werden ze door het mannelijke deel van de bevolking voor gek verklaard. Meisjes hadden helemaal geen achterstand, omdat ze volgens de wet gelijke kansen hadden. En nu pleiten er om de zoveel tijd mannen voor meer mannen voor de klas omdat jongetjes achterstand oplopen.
 • Theofiel Boemerang -
  Als het waar zou zijn dat het significant uitmaakt of er een juf of een meester voor de klas staat (wat ik niet op voorhand geloof) dan moet het basisonderwijs zich daarvoor dood schamen. Een beetje serieuze en niet al te domme leerling moet de lesstof kunnen opnemen, of er nu een man, een vrouw, een Limburger, een Fries of een kabouter voor de klas staat. Nu zou dus blijken dat er sekse-afhankelijke lesstof bestaat. Hebben we meisjesrekenen en jongensrekenen? De tafel van 8 is voor iedereen hetzelfde en wanneer dat in het onderwijs niet zo uitpakt doen we iets helemaal verkeerd.
 • ab30 -
  Wat een onzin weer. Begin jaren 90 toen ik op de lagere school zat was het merendeel van de leraren vrouwelijk, alleen de hoofdmeester was een man. De jongens in onze klas zijn prima terecht gekomen en hadden geen slechtere cijfers dan de meisjes of waren onderbelicht of achtergesteld. Het was een goede er strenge school met grote inzet van de leraren. Ieder persoon is verschillend maar dat verschil is niet de sexe. Laten we daar verdorie eens van afstappen.