Is Nederland klaar voor een gesluierde politieagente?

De meeste politieke partijen lijken niet al te happig: 'Je vertegenwoordigt de politie, niet jezelf'

Het is een proefballonnetje dat de Amsterdamse politiechef oplaat: sta moslimagentes toe een hoofddoek te dragen. Dat vergroot het vertrouwen in het korps en komt het politiewerk ten goede.

De Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg had zijn woorden in het interview met het AD nog zo omzichtig gekozen. 'Als' het de politie niet lukt om voldoende personeel met een migratieachtergrond te werven, dan 'zou' het toestaan van hoofddoekjes voor dienders een maatregel zijn die 'effect kan hebben'.

Zelf is hij nog niet tot een oordeel gekomen of het wenselijk is religieuze symbolen toe te staan binnen zijn korps, maar anderen zijn er al uit, bleek donderdag.