iPads in de klas is niet de oplossing
© ANP

iPads in de klas is niet de oplossing

Onze kinderen verdienen uitstekende leraren, uitstekende iPads hebben ze thuis wel.

Aleid Truijens schrijft in haar column dat het OECD-rapport aantoont dat beperkt ICT-gebruik op school zinvol is, maar dat bij veel ICT-gebruik leerlingen juist slechter presteren. De conclusie van het rapport is hard, gebaseerd op jarenlange metingen in heel veel landen. Een conclusie die onze visie bevestigt.

Maurice de Hond meent echter dat datzelfde rapport juist aangeeft dat verregaand ICT-gebruik op school uitstekend kan, maar dan moet het wel allemaal anders en met iPads in plaats van die ouderwetse computers. Wij plaatsen hier graag de nodige kanttekeningen bij.

Computers zijn niet de Haarlemmerolie van het onderwijs en al helemaal geen reden om het onderwijs volledig anders in te richten. Laat bevoegde en hoogopgeleide leraren zelf bepalen op welke manier zij ICT in de klas willen gebruiken.

Feiten en meningen

Bij het OECD-rapport moeten we onderscheid maken tussen enerzijds de conclusies op basis van onderzoek (veel ICT leidt tot een lagere leeropbrengst, maar bescheiden ICT is zinvol) en anderzijds een interpretatie die de auteurs van het rapport hebben toegevoegd. Zij menen dat veel ICT wel nuttig kan zijn, maar dan moet het onderwijs anders en moeten leraren beter getraind worden. Die interpretatie is de mening van de auteurs, gebaseerd op hun eigen ideeën over onderwijs en ICT, en niet op hun eigen onderzoek.

Dat De Hond daaruit zijn gelijk meent te moeten halen is hem gegund, maar het is niet anders dan de gebruikelijke mening van onderwijsvernieuwers, politici, bestuurders en ICT-ondernemers die al vele jaren bepalend zijn voor de sterke nadruk op meer ICT in het onderwijs. Een mening die door de data van het OECD rapport nu dus juist niet wordt ondersteund.

Coaches

Daarnaast kun je je afvragen of het voor kinderen wel goed is zo lang naar een beeldscherm te kijken

De Hond pleit ervoor dat leraren coaches worden die zich  richten op het individuele ontwikkelingsplan van afzonderlijke leerlingen. Het concept 'de leraar als coach' heeft niet gewerkt. Het was de kern van wat Het Nieuwe Leren werd genoemd. De commissie-Dijsselbloem was daarover overduidelijk: 'de overheid heeft haar grondwettelijke taak voor goed onderwijs verwaarloosd'.

De Hond en de auteurs van het rapport gaan voorbij aan de overdaad aan bewijs dat de allerbelangrijkste factor voor goed onderwijs de hoogopgeleide docent is, de vakdocent die veel weet van zijn vak, van didactiek en van pedagogiek en die veel meer is dan de generieke coach die de leerling bijstaat in zijn leerproces.

Daarnaast kun je je afvragen of het voor kinderen wel goed is zo lang naar een beeldscherm te kijken, of kinderen door Facebook en internet niet te veel afgeleid worden en of het wel verstandig is veel basiskennis als just in time googlebare kennis te kwalificeren.

Persoonlijke aandacht

Een goede leraar is duizend keer boeiender dan het zoveelste computerprogramma

Het is belangrijk dat er nagedacht wordt over de rol van ICT in het onderwijs. Laten we de invloed van ICT bespreken, zonder de belangen van ICT-industrie en onderwijsvernieuwers daarbij al te zeer te laten overheersen.

Want hoe komt het eigenlijk dat ICT uitstekend werkt bij de fabricage van de nieuwste Volkswagen en in de loonadministratie, maar dat ICT in het klaslokaal, de spreekkamer van de huisarts of bij de maatschappelijk werker, ondanks miljardeninvesteringen, een veel beperkter rol speelt? Zou dat echt liggen aan een gebrek aan training van de docent of medewerker?

Wij vermoeden dat dat wel eens aan het soort beroep kan liggen. De leraar structureert zijn vak, heeft persoonlijke aandacht voor individuele leerlingen, stuurt de groepsprocessen en treedt 6 uur per dag op voor een publiek van pubers. Een goede leraar is duizend keer boeiender dan het zoveelste computerprogramma. Dat De Hond het beroep wil veranderen en er een coach van wil maken, is aantoonbaar niet de beste weg.

Gerard Verhoef is bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland.

Volg en lees meer over:

Reacties (15)

U hebt javascript nodig om een reactie achter te laten.
Plaats een reactie Nog 600 tekens
 • baron von habenichts -
  Als ik kijk naar de jeugd en hun rapporten zie dan denk ik wel ens wat leren ze nog op school Cijfers worden bijna niet meer gegeven . Maar je leest dan Nederlandse taal matig, rekenen matig, drama(wat is dat?). matig en ga zo maar door . Waarom alles via de tablet? Gewoon taal leren en rekenen .
 • B. Wijntuin -
  Destijds heb ik mijn schoolleiding, die volledig in het duister tastte omtrent de inhoud van het vak natuurkunde, diverse malen op het hart gedrukt dat ik tevreden was met mijn oude krijtbord, dat ik voor internet-applicaties beslist geen smartboard nodig had en dat ze, wanneer ze per se modern wilden doen, dat oude bord alsjeblieft naast het nieuwe konden laten hangen. Alles tevergeefs. Schoolbesturen doen datgene waarvan zij geloven dat het vlot en modern oogt. Of anderen dat ook zo ervaren, of het ergens toe dient, of het onderwijs effectiever wordt: wat kan het ons schelen, jongens! Yolo!
 • baron von habenichts -
  Kinderen die de hele dag met hun neus op het scherm van hun i-phone . tablet etc zitten leren eigenlijk nooit zelfstandig te denken.
 • cire perdue -
  En wat wil de leerling eigenlijk? Ik onlangs de vraag gesteld in 3 Havo wat zij nodig hebben om optimaal te kunnen presteren op school. Ze mochten alles noemen. Hun antwoorden waren eenvoudig. Mijn klas wilde graag een goede docent die: goed (streng) orde kan houden, consequent is en oog heeft voor het individu. Een docent die boven de stof staat (meer weet dan in het boek staat) en zijn verhaal kan brengen met pakkende voorbeelden. Een docent die goed kan uitleggen op meerdere manieren. Niets meer, niets minder. Geen een leerling had het over meer computers in de klas. Geen een.
 • Fred Claus -
  De computer (ook een tablet of smartfoon is een computer) kan het boek vervangen en er zelfs een uitbreiding op zijn, maar niet de docent. Maar de docent krijgt met de komst van de computer wel meer werkvormen tot zijn/haar beschikking en zal die moeten gebruiken. En voor het slagen van dat alles geldt, wat is er aan leermiddelen beschikbaar.
 • HerrieHeerlen -
  Ict in het onderwijs zie ik, als docent, als een aanvulling, een extra middel om leerlingen (vak) kennis bij te brengen. Leerlingen dienen wel geschoold te zijn in het gebruik van gangbare, dagelijks gebruikte toepassingen, die in het bedrijsleven gebruikt worden. Kortom, het voldoen aan de eisen die ooit in het ECDL zijn vastgelegd. Ook het personeel, de leraren, dienen hieraan te voldoen. Met name het laatste schort het nog veel aan Ik zie hierin een uitdaging. Het kan niet zo zijn dat collegae niet in staat zijn om een toets te maken en daarbij geen gebruik kunnen maken tekstverwerking
 • Hazlo -
  De Hond slaat de plank volledig mis, computers, mobile telefoons en rekenmachines hebben in de klas niets te zoeken, deze leiden alleen maar af en horen de leerlingen dan ook thuis te laten. Wel kan de school les geven in het gebruik van deze apparaten maar leren hoort gewoon uit de boeken en schriften te komen en door goede docenten te worden onderwezen!
 • elsje dijkstra -
  In deze discussie wordt voortdurend gepraat over de computer als leermiddel. Dat is raar. We hebben het toch ook niet over de boekenkast als leermiddel? Onderzoek naar het effect van de computer in de klas is hetzelfde als onderzoek naar het aantal boekenkasten. Hoe vaak wordt er in de boekenkast gekeken? Hoe lang staat de kast geopend? Hoeveel leerlingen zijn er per boekenkast? Gaan de prestaties omhoog wanneer er meer boekenkasten staan? Onzinnige vragen. Het wordt tijd om de discussie te voeren over het echte leermiddel: het softwareprogramma.
 • Martin Ringenaldus -
  Het allerbelangrijkste blijft vooral de band tussen docent en leerling. Als die niet in orde is, werkt geen enkel systeem. Op dat gebied kan nog een hoop verbeterd worden. ICT kan wel degelijk tot betere leerresultaten leiden, mits je ICT zinvol inzet en begrijpt HOE en WAAR ICT een meerwaarde heeft. Voor mij is ICT in de les onmisbaar als ik maatwerk wil leveren. Ik kan m.b.v. ICT mijn leerlingen veel beter bijsturen. Bovendien kan ik dankzij ICT nieuwe zeer effectieve werkvormen inzetten. ICT is zeker nuttig, maar: "A fool with a tool is still a fool!"
 • Kaaslander -
  Het is als met een rekenmachine, schat ik zo. Hoofdrekenen schiet er bij in. Zo hebben eerdere generaties veel meer kennis paraat, terwijl heden tegen dage het internet als opslag- ruimte wordt gebruikt. Een virtueel geheugen. Je hoeft uiteraard geen wandelende encyclopedie te zijn of een moeilijk woordenboek, maar met alleen maar lege schijfruimte ben je toch nergens.