Hoe de vrijwilliger steeds professioneler wordt

Drie trends in vrijwilligerswerk

Het aantal vrijwilligers ligt in Nederland hoog en blijft al decennia vrijwel gelijk. Maar ze 'professionaliseren' wel: diensten worden steeds vaker afgekocht. Tegelijk doet de overheid een groter beroep op de burger.

Nederland is een vrijwilligersland...

Nederland is een vrijwilligersland bij uitstek. Al generaties lang. Ruim een kwart van de bevolking doet ten minste een uur per week iets 'voor de gemeenschap'. Alleen in de Scandinavische landen, in de VS en in Canada worden deze cijfers geëvenaard.

Tegelijkertijd wordt al generaties gevreesd dat de vrijwilligers het aanstonds laten afweten. Zo deden cultuurpessimisten er in 1928 in de Stichtsche Courant hun beklag over dat de leden van voetbalclubs nog te beroerd waren om na de wedstrijd de cornervlaggen mee te nemen naar de kleedkamer.