Het zijn twee lange dagen in kabinetsvak K

Vak K

Klaas Dijkhoff heeft een stapel stukken opgespaard om de dag door te komen. Lodewijk Asscher zit samen met premier Mark Rutte de hele dag plechtig te luisteren. Sander Dekker is onthand als zijn iPad leeg is.

Het zijn twee lange dagen in Vak K, het vak in de Tweede Kamer waar het kabinet de Algemene Politieke Beschouwingen volgt. Twee dagen zwijgen, terwijl een beetje politicus het liefst het hoogste woord heeft. Alleen de premier mag op de tweede dag het woord voeren. Want het gaat over de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid. Later, als de begrotingen per ministerie aan de orde komen, dan pas krijgen de vakministers en staatssecretarissen het woord.

Ze zijn er niet allemaal in vak K. Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) en Edith Schippers (Volksgezondheid) zitten bij de VN-top in New York. Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) komt daar net van terug en schuift in de loop van de dag aan. 'Dat hebben ze me allemaal netjes laten weten. Bewindslieden moeten er zijn, tenzij ze zich afmelden vanwege dringende verplichtingen', zegt Kamervoorzitter Khadija Arib.

Premier Rutte is de enige in de ochtend, als SP-leider Emile Roemer zijn recensie van de begroting uitspreekt, die doet alsof hij echt oplet. Na de lunchpauze, als VVD-leider Halbe Zijlstra de zegeningen van het kabinet uitdraagt, zit Rutte er ontspannen bij. Hij schiet vaak in de lach. Soms fluistert hij Asscher iets in zijn oor.

Op de derde rij zitten de staatssecretarissen. Zij hebben geen bureautje en zitten noodgedwongen met Ipad of stukken op schoot. Want er wordt gewoon gewerkt. Klaas Dijkhoff (Justitie) heeft expres stukken opgespaard om te lezen. Nou ja, expres. 'Dat opsparen ging vanzelf. Normaal lees ik de stukken 's avonds. Maar maandagavond hadden we het traditionele diner met oud-bewindslieden op Justitie. En gisteren op Prinsjesdag lukte het ook niet. Nu kan ik even inhalen.'

Martin van Rijn van Volksgezondheid heeft het in stilte zwaar te verduren. 's Ochtends al wijdt SP-leider Roemer vrijwel zijn hele recensie van de rijksbegroting aan de zorg. Van het ministerie van Volksgezondheid wordt verwacht dat het teksten aanlevert waarmee Rutte vandaag Roemer - en de anderen - kan pareren. En al die tekstjes moeten door de handen van Van Rijn.