Drie rekenopgaven over de omstreden rekentoets die nu wordt geschrapt
©

Drie rekenopgaven over de omstreden rekentoets die nu wordt geschrapt

Requiem voor de rekentoets

Na aanhoudende kritiek schrapt het nieuwe kabinet de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Een geschiedenis van de omstreden toets in drie sommen.

Opgave 1

Rond 2006 kwam aan het licht dat middelbare scholieren niet meer konden rekenen. Vier jaar later besloot de Tweede Kamer dat er een rekentoets moest komen en nu zet het nieuwe kabinet daar een streep door. Hoe lang is er aangemodderd?

Antwoord: circa 11 jaar.

Toelichting opgave 1

De helft van de eerstejaars aan de pabo rekende slechter dan de beste leerlingen uit groep 8 van de basisschool, bleek begin 2006 uit onderzoek van Cito. Het maakte in een klap duidelijk dat er iets flink mis was met het rekenonderwijs op Nederlandse scholen.