Dit onbekende, steenrijke staatsbedrijf moet bestaansrecht vinden in het nieuwe energietijdperk

De fossiele melkkoe van de overheid

Jarenlang spekte Energie Beheer Nederland de staatskas met de opbrengst van bodemschatten. Maar nu het fossiele energietijdperk stilaan ten einde loopt, is het staatsbedrijf naarstig op zoek naar nieuw bestaansrecht.

Toenmalig SP-Kamerlid Paulus Jansen verbaasde zich er in 2007 al over. 'Energie Beheer Nederland is een bij niet-ingewijden volkomen onbekend staatsbedrijf. De jaaromzet van EBN is groter dan de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Over die begroting ontvangt de Kamer jaarlijks ongeveer 200 pagina's informatie, gevolgd door een uitgebreid debat, terwijl aan de gang van zaken bij EBN jaarlijks tien regels gewijd worden.'

Op papier een zelfstandig bedrijf

EBN komt voort uit de Staatsmijnen.