De Joodse professor die ten onrechte is vergeten

Waarom kent niemand Eduard Meijers?

De historische betekenis van professor Cleveringa in het verzet tegen de Jodenvervolging is bekend. Maar waarom is men het lot van diens leermeester Eduard Meijers vergeten? Speelt daarin zijn Joods-zijn een rol?

Hoe kan het dat Eduard Meijers zo weinig mensen iets zegt? Eduard Meijers, een eminent rechtsgeleerde, die door de Duitse bezetter als hoogleraar aan de Leidse universiteit werd ontslagen en na de oorlog grondlegger werd van het huidige Burgerlijk Wetboek. Eduard Meijers, leermeester van rechtendecaan Rudolph Cleveringa, die in 1940 een beroemde rede hield waarmee hij protesteerde tegen het ontslag van Meijers en andere Joodse wetenschappers.

'Ik wilde weten hoe het komt dat Meijers in vergetelheid is geraakt, terwijl Cleveringa de kern is gaan vormen van de academische herinneringscultuur', zegt historicus Marjan Schwegman (66), ex-directeur van het Niod, het instituut voor oorlogs-, Holocaust en genocidestudies.