Automobilist vindt telefoongebruik achter het stuur 'gevaarlijk', maar doet het toch
© ANP

Automobilist vindt telefoongebruik achter het stuur 'gevaarlijk', maar doet het toch

Negen van de tien automobilisten vinden het 'gevaarlijk' om tijdens het rijden een telefonisch berichtje te sturen - maar dat leidt er dan weer niet toe dat zij het nooit doen. Want een op de acht automobilisten zegt zich er weleens aan te bezondigen. In de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar geeft bijna een kwart van de  automobilisten dat toe.

Dat blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarvan de uitkomsten vrijdag zijn gepubliceerd. Het CBS vroeg automobilisten naar wat ze zelf als gevaarlijk of risicovol rijgedrag zien. En vooral ook of ze zich zelf soms of regelmatig schuldig maken aan dat gevaarlijke gedrag.

Tot dat onveilige gedrag rekenen veel automobilisten ook handsfree bellen tijdens het rijden, iets wat bij wet is toegestaan. Vier op de tien automobilisten is die mening toegedaan. En niet alleen automobilisten van 65 jaar of ouder. Bijna een kwart van de automobilisten tussen de 18 en 35 jaar vindt dat handsfree bellen bijdraagt aan de onveiligheid op de weg.

Dat standpunt is in lijn met de opvatting van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) die op basis van meerdere onderzoeken concludeerde dat bellen achter het stuur, ook handsfree, negatieve effecten heeft op het rijgedrag. Handsfree rijden leidt hoe dan ook af van de rijtaak en draagt daardoor bij aan verkeersonveiligheid, vindt SWOV.

Een kleine meerderheid van de automobilisten ziet te snel rijden op de snelweg niet als echt gevaarlijk gedrag

Sociaal wenselijke antwoorden

Als automobilisten wordt gevraagd naar hun eigen onveilige of risicovolle verkeersgedrag, dan is het risico van het geven van een sociaal wenselijk antwoord niet te verwaarlozen, erkent het CBS in een begeleidend artikel bij de enquête. Niettemin bekent een fors aandeel van de automobilisten 'schuld'. Zo zegt een kwart soms of vaak aan bumperkleven te doen.

Ook het naleven van de maximumsnelheid schiet er nog weleens bij in. Veertig procent van de automobilisten erkent zich daar soms of vaak schuldig aan te maken, maar wel alleen op de snelwegen. Bovendien ziet een kleine meerderheid van de automobilisten dat niet als echt gevaarlijk gedrag. Wel typeert 95 procent van de automobilisten te hard rijden in woonwijken als gevaarlijk.

Nog een uitkomst uit de CBS-enquête: 5 procent van de automobilisten geeft toe soms achter het stuur te kruipen met meer dan twee glazen alcohol op.