'Een kleine vinger in de pap geeft grote verantwoordelijkheid'

SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij als christen, politicus en familieman

Kees van der Staaij (1968) is lijsttrekker van de SGP. 'Het veroveren van het regeringskasteel is niet ons doel.'


De Politicus

Wat is er voor u veranderd in deze regeerperiode?

'Als je mijn interview van 2012 integraal overneemt, merken de meeste lezers daar niets van. Zo sta ik in het leven. Maar toen wist ik niet dat die begrotingsakkoorden zouden komen. Er zijn onderwerpen bijgekomen, zoals immigratie. Nieuwe kiezers zeggen: vroeger was een stem op een kleine partij een verloren stem, maar nu kan iedereen ertoe doen. De keerzijde van de ontzuiling is dat mensen eerder zeggen: SGP, waarom niet?'

Wat is het belangrijkste dat u wilt bereiken de komende regeerperiode?

'Dan kies ik voor de bescherming van het leven, het omlaag brengen van abortus.