'Docenten moeten alle hoeken en gaten van het Engels kennen'

Meer dan de helft van de studies volledig in het Engels

Universiteiten bieden steeds meer Engelstalige opleidingen aan. Leidt dat tot een betere aansluiting bij de internationale academische wereld, of juist tot slechter onderwijs? Twee meningen tegenover elkaar.

Nee: Piet Gerbrandy is universitair docent Klassiek en Middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. In 2014 schreef hij met drie andere docenten een manifest tot behoud van het Nederlands.

'Aan de academie moet je heel ingewikkelde problemen op een genuanceerde manier kunnen bespreken. Om je hartstocht voor het vak over te dragen, moet je beschikken over een zekere welsprekendheid. Docenten moeten dus alle hoeken en gaten van de Engelse taal kennen om goed college te kunnen geven.