null

de gidsgeldgids

De geldgids

Redactie

Moet ik betalen om euro’s op te nemen in het buitenland?

Kosten voor geld opnemen komt helaas voor. In Spanje verschilt het per bank. Bij mijn laatste bezoek aan Madrid moest ik wel drie tot vier geldautomaten langs voordat ik er een vond die geen kosten rekende. Vervelend voor mijn reisgenoten, maar ik ben daar principieel in.

In Duitsland gebeurt het ook. De geldautomaten van Cardpoint in de wegrestaurants langs de Autobahn zijn berucht. Je hebt niet genoeg euro’s voor de koffie en gaat op zoek naar een geldzuil. Pas nadat je het bedrag en je pincode hebt ingevoerd, krijg je de melding dat er kosten gerekend wordt. Ongeveer 6 euro!

ING introduceert vanaf oktober 2019 ook kosten voor het opnemen van euro’s. Dat gaat precies andersom als in Spanje. Alleen ING-klanten met een Oranje-pakket gaan die opslag van 80 eurocent per keer betalen. Dat gebeurt niet vanzelf. De klanten kiezen er zelf voor, in ruil voor een korting van 3,60 euro op hun jaarlijkse pakketprijs. Wie een Oranje-pakket deelt met zijn partner, betaalt toch maar één keer 3,60 euro minder. Lees hier het hele antwoord.

Na een artikel in de Volkskrant over het overstappen naar een duurzame bank nam ik contact op met ING om mijn betaalrekening op te zeggen. Als ik vertrek, ga ik over mijn ING-hypotheek van 100.000 euro jaarlijks 250 euro meer rente betalen. Is zo’n wegloopboete normaal?

De rentekorting bij hypotheken is duidelijk een beperking van de keuzevrijheid. Het ontmoedigt kritiek op het duurzaamheidsbeleid, de bonussen of de plannen om informatie over betaalgedrag van klanten commercieel te gaan gebruiken. Tenminste: je mag wel kritiek hebben, maar weglopers worden flink beboet.

Vooral bij hypotheken is dat kwalijk. Met zo’n langlopende lening zit je een groot deel van je leven aan de bank vastgeklonken. Veel klanten hebben die keuze niet bewust gemaakt. In 2010 was ING de enige bank die zijn hypotheekklanten verplichtte om een betaalrekening af te sluiten. ING en ABN Amro begonnen in 2013 klanten zonder betaalrekening opslag op de hypotheekrente te rekenen, in 2014 gevolgd door SNS en Rabobank. Lees hier meer.

Kan ik de studieschuld van mijn kind belastingvrij aflossen?

In principe moet iedereen belasting over schenkingen betalen. De eerste 2.173 euro is belastingvrij. Als een kind iets van zijn ouders krijgt, geldt een hogere vrijstelling van 5.428 euro per jaar. Voelt de schenker zich moreel verplicht om te helpen, dan hoeft de ontvanger niets te betalen. Dat is geen schenking, maar een natuurlijke verbintenis.

Ouders en kinderen hebben een band. Dat betekent niet dat er altijd sprake is van een natuurlijke verbintenis. Anders zouden alle schenkingen van ouder aan kind belastingvrij zijn. En dat is niet het geval. Het aflossen van de studieschuld is mogelijk belastingvrij, maar je moet er wel een verhaal bij hebben. Is het verhaal minder sterk: ouders kunnen hun kinderen tot 40 jaar eenmalig 26.040 euro belastingvrij schenken. Zie ook Belastingdienst.nl/schenken. Het hele antwoord is hier te vinden.

In reclames wordt beweerd dat overstappen van een variabel naar een vast energietarief altijd voordeel oplevert. Is dat zo en waarom is dat?

Nee, een vast tarief is vooral voordelig als het variabele tarief stijgt. Het variabele tarief verandert twee keer per jaar, maar nu daalt het juist.

Ieder huishouden betaalt standaard het variabele tarief voor elektriciteit en gas. Wie bij zijn eigen of een andere energieleverancier een contract voor een tot vijf jaar afsluit, krijgt een vast tarief. Als het contract afloopt, blijft de overeenkomst doorlopen tegen een variabel tarief.

Het vaste tarief is lager dan het variabele. Volgens een berekening van de website Easyswitch ligt het vaste tarief sinds 2017 gemiddeld 300 euro onder het variabele tarief. Dat scheelt 15 procent op de energierekening. U moet dus kiezen voor vast. Of toch niet? Wie de afgelopen jaren koos voor een vast contract, heeft vooral geprofiteerd van de stijgende tarieven. Dat kan ook anders. Per 1 juli dalen de variabele tarieven, bij sommige aanbieders zoals Eneco zelf flink.

Zo is iemand die eind vorig jaar een vast contract bij Eneco afsloot, per 1 juli duurder uit dan iemand die zijn variabele contract bij dezelfde leverancier had voortgezet. Dat is nu eenmaal het risico van een vast contract, al vraag ik me wel af of de verkopers hun klanten daar op wijzen. Bij beleggen moet het risico duidelijk vermeld worden, bij energiecontracten niet. Lees hier het hele antwoord.

Door het pensioenakkoord krijg ik volgend jaar ineens 4 maanden eerder AOW. Mijn vrouw is nog maar 58 jaar. Ik wil liever blijven doorwerken. Kan dat?

Dat hangt af van uw werkgever. Meestal staat in uw arbeidsovereenkomst of cao dat het contract automatisch afloopt als u de AOW-leeftijd bereikt. Uw werkgever kan u bedanken voor de geleverde diensten en iemand anders op uw functie benoemen voor een lager salaris. Als ervaren werknemer bent u duur.

Probeer de werkgever ervan te overtuigen dat u onmisbaar bent. Bouw dus niet af, maar ontplooi nieuwe initiatieven. Start een project dat goed aansluit op uw ervaring en dat u kunt afmaken na de AOW-datum. Hou niet vast aan uw oude functie en het bijbehorende salaris, maar kijk welke leemtes u kunt opvullen. Soms tijdelijk, als vervanger voor een zwangere of zieke collega.

De hoogte van het salaris wordt minder belangrijk. Goed om te weten: het minimumloon geldt ook voor AOW’ers en zij hoeven hun inkomsten niet te verrekenen met de AOW of het aanvullende pensioen.

Maak uw werkgever duidelijk dat u goedkoper wordt, omdat hij geen sociale lasten meer hoeft af te dragen. U heeft als AOW’er immers geen recht meer op WW, WIA en ziektewet. Vaak hoeft de werkgever niet meer bij te dragen aan uw pensioen. De werkgever mag u zes tijdelijke contracten aanbieden van in totaal 48 maanden zonder u in vaste dienst te nemen. De opzegtermijn is één maand, en bij een reorganisatie gaan AOW’ers er het eerst uit, zonder ontslagvergoeding. Als AOW’er krijgt u bij ziekte maximaal 13 weken doorbetaald. Lees hier het volledige antwoord.

Ik woon met plezier in mijn huurwoning. De huur stijgt binnenkort naar 1.200 euro per maand, zodat ik geen geld meer overhoud om te sparen. Moet ik dan toch gaan kopen?
De vraag is of u een koopwoning kunt vinden die even fijn is als uw huidige huurwoning. Als u kiest voor kopen, moet u misschien wel een stap terug doen in wooncomfort.

De vuistregel is dat u beter kunt kopen als u jaarlijks meer dan 4 procent van de woningwaarde uitgeeft aan huur. Waar is die 4 procent op gebaseerd? Als u een hypotheek afsluit bij de bank, betaalt u ongeveer 2,5 procent rente en evenveel aan aflossing. Samen 5 procent. En u krijgt ongeveer 1 procent per jaar terug aan hypotheekrenteaftrek. Het is bij hypotheken afgesloten na 2012 verplicht om af te lossen om recht te hebben op die aftrek. Lees hier het hele antwoord.

Wij willen onze hypotheekvrije woning aan onze dochter verkopen, zodat zij komt inwonen en voor ons kan gaan zorgen. Hoe regel ik dat?

Een mooi plan. Ik wilde destijds ook bij mijn moeder intrekken, maar het lukte ons niet om het te regelen. Ze ging te snel achteruit.

Het is een tijdrovende klus. U heeft als voordeel dat de hypotheek volledig is afgelost, dus u kunt met de woning doen wat u wil. U kunt uw dochter de woning verkopen en haar al het geld lenen om de koopsom te betalen.

Zonder bank gaat het makkelijker. Als uw dochter bij de bank langs gaat voor een lening, is succes niet gegarandeerd. De bank kan de hypotheek weigeren op grond van het gezinsinkomen. De lening mag maximaal 4,5 tot 5 keer het jaarinkomen zijn, waarbij het salaris van de tweede partner voor 70 procent meetelt. Dat is vastgelegd in de landelijke hypotheeknormen, opgesteld door het Nibud.

Verkoopt u de woning en moet uw dochter daarna toch nog naar de bank, bijvoorbeeld om de verbouwing te financieren? Dan kijkt de bank ook naar de schuld die uw dochter bij u heeft. Als de bank vervolgens concludeert dat die schuld boven de landelijke hypotheeknormen ligt, krijgt ze geen cent.

Maar goed: het lukt om de bank buiten de deur te houden. Uw dochter moet een reële prijs betalen voor de woning, plus 2 procent overdrachtsbelasting. Zij betaalt rente over de lening en moet deze in 30 jaar aflossen om recht te hebben op hypotheekrenteaftrek. Hoeveel ze jaarlijks moet aflossen, is te berekenen via deze rekenhulp van de Belastingdienst. Als uw dochter op een gegeven moment de rente en aflossing niet meer kan betalen, kunt u haar geld toestoppen. Over schenkingen boven een bepaalde drempel moet zij wel schenkbelasting betalen.

Heeft u de bank toch nodig, dan zijn er twee opties. U kunt uw dochter voor de aankoop van de woning eenmalig een bedrag van maximaal 102.010 euro schenken, op voorwaarde dat zij of haar partner nog niet de leeftijd van 40 jaar bereikt heeft. Schenken op de 40ste verjaardag mag ook, maar geen dag later.

De tweede optie is de woning in tweeën te delen. U woont in een deel en houdt het eigendom daarvan. Let wel op: uw aandeel in de woning moet minstens 50 procent zijn. Anders telt dat deel niet meer als eigen woning en belandt de waarde ervan in box 3.

Het is beter om er via een kadastrale splitsing twee woningen van te maken met elk een eigen huisnummer. Uw dochter krijgt dan makkelijker een hypotheek. Eventueel kunt u de verbouwing betalen uit de verkoopopbrengst van haar deel.

Wat gebeurt er als uw partner en u overlijden, of naar het verzorgingshuis gaan? Heeft uw dochter genoeg geld om het andere deel van de woning te kopen? Zijn er nog andere kinderen die aanspraak gaan maken op de erfenis? U moet dan misschien uw testament aanpassen.

De website voor mantelzorgers geeft informatie over alternatieven, zoals een mantelzorgwoning als aanbouw of vrijstaand in de tuin.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Ook een vraag aan Reinout? Geldvraag@volkskrant.nl

Mijn vorige werkgever had geen pensioenregeling, dus ik heb zelf geld opzij gezet via een verzekeraar. Nu heb ik een baan waar ik wel pensioen opbouw. Maar ik mag mijn eerder opgebouwde pensioen daar niet naar over hevelen. Klopt dat wel?

Ja, dat klopt. U bouwt nu pensioen op via een collectieve regeling. Dat heet de tweede pijler en daar gelden aparte regels voor die zijn vastgelegd in de pensioenwet. Het moet levenslang worden uitgekeerd en het mag in principe niet worden afgekocht.

Wat u daarvoor aan pensioen opbouwde, is iets anders. Dat is een individueel pensioen uit de derde pijler. Dit wordt ook wel lijfrente genoemd. U mag de uitkeringsduur zelf bepalen, vanaf 5 tot desnoods 35 jaar. Het mag ook worden afgekocht, maar bij een groter pensioen betaalt u dan wel een flinke boete.

Pensioentegoed binnen de derde pijler overdragen naar een andere bank of verzekeraar is goed mogelijk. Overdragen binnen de tweede pijler kan ook, maar wel onder strenge voorwaarden en alleen naar het pensioenfonds van uw huidige werkgever. Het is niet toegestaan om iets uit de derde pijler over te dragen naar de tweede pijler en omgekeerd.

Misschien dat het in toekomst wel mogelijk wordt. Het kabinet is bezig met hervormen van het pensioenstelsel. Het nieuwe stelsel moet een stuk individueler worden en gaat veel meer op de derde pijler lijken. Lees hier het hele antwoord.

Wij willen ons huis verkopen en de 300 duizend euro winst gebruiken om eerder te stoppen met werken. Ergens een chaletje kopen voor 40 mille. Waar moeten we rekening mee houden?

De huizenprijzen stijgen flink en de pensioenleeftijd schuift maar op. Het is logisch dat u verlekkerd naar de overwaarde van uw woning kijkt. Maar: de winst uit uw woning gebruiken om van te leven is vaak geen goed idee.

Uw woning heeft veel overwaarde, omdat wonen in Nederland zo duur is geworden. De gemiddelde woningprijs zit al boven de 300.000 euro. Zelfs in de getormenteerde provincie Groningen kost een gemiddelde woning meer dan twee ton. Ergens een chaletje kopen voor een prikkie is een illusie. Gemeenten staan permanente bewoning van zulke recreatiewoningen zelden toe. Hooguit gedogen ze mensen die al langer in een woonwagenkamp of -park wonen.

Uw overwaarde zorgt ervoor dat u goedkoop woont. Vraag maar eens aan jongere mensen die pas in uw buurt zijn komen wonen hoe hoog hun woonlasten zijn. Een Nederlands huishouden geeft eenderde van het netto-inkomen uit aan wonen.

Zonder die lage woonlasten zou het u een stuk zwaarder vallen om rond te komen.

Een ander nadeel van overwaarde incasseren is dat u ineens vermogensheffing gaat betalen. Over drie ton vermogen betalen partners 2.200 euro en alleenstaanden 3.200 euro per jaar. Bij zoveel vermogen raak je bovendien je zorgtoeslag kwijt. Lees hier het hele antwoord.

Mijn hypotheek van 50 duizend euro levert geen renteaftrek meer op. Ik heb mijn hypotheekadviseur gevraagd de hypotheek naar box 3 over te hevelen, maar hij weigert zonder verdere toelichting. Wat nu?

Uw hypotheekadviseur is niet klantvriendelijk, maar een hypotheek verhuizen naar box 3 gaat inderdaad niet zo maar. Ik zal de andere lezers eerst uitleggen welke truc u bedacht heeft. Vervolgens bespreek ik of het mogelijk is wat u wil.

U heeft een berg spaargeld. De eerste 30.360 euro per belastingplichtige is vrij van belastingen. Over alles daarboven betaalt u ieder jaar vermogensheffing. U heeft ook een woningschuld van 50 duizend euro. Daarover betaalt u 1.200 euro hypotheekrente, maar dat levert u geen aftrekpost meer op. U moet namelijk eerst het eigenwoningforfait verrekenen en dat is in uw geval 2.800 euro.

U denkt: als ik die hypotheekschuld naar box 3 verhuis, betaal ik minder vermogensheffing. En minder belasting betalen, dat wil iedereen wel. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Lees het hier.

Een geldopname in Curaçao van 200 euro kostte mij bijna 10 euro. De plaatselijke bank en ING pikken elk de helft in. Is dat normaal?

Binnen de Europese Unie zijn er duidelijke regels voor de kosten van betalen en geld opnemen. In principe kost dit met een Nederlandse bankpas in eurolanden niets extra. In niet-eurolanden moet vooraf gewaarschuwd worden als er bij een geldopname kosten gerekend worden.

Met die regels schiet je in dit geval niets op. Curaçao maakt deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden, maar niet van de EU. De bankpas moet op werelddekking ingesteld zijn. Curaçao valt verder niet onder de gunstige Europese regels voor roaming met de mobiele telefoon.

Toeristen betalen in Curaçao officieel per geldopname 3 Amerikaanse dollar, maar uit diverse meldingen op internet blijkt dat sommige banken veel meer rekenen. Daarnaast vragen de meeste Nederlandse banken per geldopname ruim 2 euro, plus via de wisselkoers nog eens 1 procent van het opgenomen bedrag. Is dat reëel? Je zou verwachten dat in ons digitale informatietijdperk het omrekenen van de ene valuta naar de andere niet zoveel hoeft te kosten. Er zijn gelukkig alternatieven.

Als ik bij het tv-programma Tussen kunst en kitsch aankom met een kostbaar schilderij geërfd van mijn tante, legt de Belastingdienst mij dan een aanslag op? Geeft de redactie mijn naam door aan de fiscus?

Kostbaarheden hoeft u in principe niet bij uw vermogen op te tellen. Bezittingen worden in box 3 belast, als de Belastingdienst het beschouwt als vermogen. Vermogen is spaargeld, beleggingen en onroerend goed zoals een recreatiewoning. De auto, wasmachine of huisraad horen niet tot het vermogen, omdat ze verslijten. Het zijn gebruiksgoederen.

Een schilderij of duur horloge kan best zijn waarde behouden of zelfs duurder worden. Toch wordt het ook gezien als gebruiksgoed. Alleen als u kunst verzamelt met de bedoeling om er in te handelen, kan de Belastingdienst dit zien als een belegging. Dan is het wel vermogen waarover u ieder jaar vermogensheffing moet betalen. Er geldt in box 3 een vrijstelling van 30.360 euro en voor partners het dubbele. Alle banktegoeden tellen mee, ook van minderjarige kinderen. Lees hier het hele antwoord.

Vanaf 1 maart heeft de Belastingdienst mijn belastingaangifte vooraf ingevuld, zodat ik er snel mee klaar ben. Hoe voorkom ik dat ik de aangifte afraffel en mezelf benadeel?

Er is niets mis mee om de aangifte al direct begin maart in te vullen. Wie hem snel invult, heeft ook meer tijd om erover na te denken en de gegevens aan te passen. Het maakt ook niet uit of u hem al heeft ingestuurd of niet. U kunt de aangifte altijd aanpassen en opnieuw insturen. De Belastingdienst gaat uit van de laatst ingestuurde versie die vóór 1 mei is ingediend. Aangiften die vóór 1 april zijn ingestuurd, worden soms al eerder in behandeling genomen. Wie dus in april een eerder ingediende aangifte aanpast, moet even checken of de aanslag wel op de juiste gegevens is gebaseerd. Opslaan en pas versturen als u het helemaal zeker weet, is ook een goede optie.Zorg er wel voor dat u geen inkomen of vermogen vergeet in de aangifte die u voor 1 mei indient. Anders kan de fiscus dit zien als verzwijgen en een boete opleggen. Bekijk in het overzicht op de website van de Consumentenbond of u geen aftrekposten vergeet. Lees hier het hele antwoord.

Ik heb iets besteld via de website grootwinkelen.com en betaald met mijn creditcard. Nu wordt er ineens via de creditcard 49 euro afgeboekt voor een lidmaatschap. Kan dat zomaar? Of ben ik opgelicht?

Via www.politie.nl en diverse andere websites kunt u opzoeken of een bepaalde aanbieder bekendstaat als oplichter. Ik kan deze aanbieder daar niet vinden en ook googelen op grootwinkelen.com levert niets op.

Als ik die website zelf bekijk, rijzen mijn schaarse haren mij te berge. In de algemene voorwaarden staat dat kopers gratis een lidmaatschap krijgen van zeven dagen dat daarna wordt omgezet in een lidmaatschap van 49 euro. Dat lidmaatschapsgeld wordt iedere maand opnieuw geïnd totdat de klant het zelf opzegt.

Als ik iets probeer te bestellen, zie ik nergens waarschuwingen voor een lidmaatschap. Er staat wel vermeld dat er sprake is van ‘14 dagen recht op retour’. Die link werkt echter niet en er is nergens een serieuze uitleg te vinden van het herroepingsrecht dat consumenten bij aankopen online hebben. Er staan ook rare woorden bij het winkelmandje, zoals ‘oversigt’ in plaats van overzicht. Genoeg rode vlaggen om de site aan te merken als verdacht.

U heeft op mijn verzoek contact opgenomen met uw creditcardmaatschappij en met Consuwijzer, meldpunt en website van de Autoriteit Consument & Markt. Uw creditcardmaatschappij vertelde u dat de afboeking voor het lidmaatschap niet ongedaan kan worden gemaakt. Dat is onjuiste informatie. Je kunt een betaling via de creditcard betwisten en via de zogenoemde chargeback-regeling terugkrijgen. De ondernemer moet dan aantonen dat de klant toestemming gegeven heeft voor de afboeking. Lees hier het volledige antwoord.

Wij wonen al vijftien jaar naar tevredenheid in Frankrijk. Het Franse erfrecht pakt slecht uit voor ons. Moeten wij naar Nederland terug voordat een van ons tweeën overlijdt?

Nee, dat hoeft niet. U kunt het precies zo regelen als u het wilt hebben, zonder Frankrijk te verlaten. U moet wel beiden de Nederlandse nationaliteit hebben en in een testament kiezen voor Nederlands erfrecht.

In de Europese erfrechtverordening van 17 augustus 2015 staat dat inwoners van de EU vallen onder het erfrecht van hun woonland. Er zijn wel uitzonderingen. Als die inwoners uit een ander land afkomstig zijn, mogen zij ook kiezen voor het erfrecht van dat land. Zij moeten dan de nationaliteit van dat land hebben en kunnen aantonen aanzienlijk nauwere banden te hebben met dat land dan met hun woonland. Gemakkelijker is om in een testament de keuze voor het Nederlandse erfrecht vast te leggen. Daar doet u de erfgenamen ook een plezier mee.

Stel, een Nederlander woont in Frankrijk en heeft geen testament. Zijn erfenis wordt dan afgewikkeld volgens het Franse erfrecht. Waar in Nederland bij een overlijden meestal de langstlevende partner goed wordt beschermd, staat in Frankrijk het belang van het kind voorop. In Frankrijk zijn stiefkinderen bij een erfenis alleen gelijkwaardig aan biologische kinderen als ze tijdig geadopteerd zijn. De rest van het antwoord lezen

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Ook een vraag? geldvraag@volkskrant.nl

Als alleenstaande ouder heb ik kinderopvang nodig voor mijn avond- en nachtdiensten. Hoe krijg ik daarvoor een vergoeding van de Belastingdienst?

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u werkt, dus in principe moet u een vergoeding kunnen krijgen. De opvang moet wel geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en een LRK-nummer hebben. Zonder zo’n nummer krijgt u niets.

De vergoeding via de kinderopvangtoeslag is behoorlijk royaal. Met een inkomen van 30 duizend euro per jaar krijgt u voor het eerste kind ongeveer 90 procent vergoed en voor het tweede kind zelfs 95 procent. Bij hogere (gezins)inkomens neemt het percentage af, maar zelfs ouders met meer dan 1 ton per jaar krijgen toeslag. Voor de inkomenstabellen en verdere informatie, zie www.boink.info/kinderopvangtoeslag.

De vraag is wel: hoeveel betaalt u per uur? De toeslag gaat uit van een maximum uurtarief en daarbij is geen rekening gehouden met opvang in avonduren of in het weekend. Die opvang is duurder. U moet die extra kosten dus betalen uit uw salaris, dat hopelijk wel hoger is door de ongewone werkuren. Flexibele opvang is ook duurder, terwijl mensen met een oproepcontract juist vaak geen hoog uurtarief krijgen.

U kunt alleen uren vergoed krijgen die aan opvang besteed zijn. De buitenschoolse opvang brengt soms voorbereidingstijd in rekening: die telt niet mee. Als u het kind om half zes ’s middags ophaalt, betaalt u vaak tot half zeven. Over het ongebruikte uur krijgt u wel toeslag. Verder hangt de vergoeding af van het aantal uren dat de minstwerkende ouder werkt. Het maximum aantal vergoede uren is 230 per kind per maand, maar dat wordt op jaarbasis berekend. U kunt dus soms wel meer dan 230 uur per maand aan opvang gebruiken.

Er bestaat 24-uurs kinderopvang voor mensen met onregelmatige werktijden. Het aanbod is nog niet zo groot. Probeer anders of een geregistreerd gastouderbureau iemand kan leveren. Als uw ouders of vrienden op onregelmatige tijden oppassen, dan krijgt u alleen toeslag als zij zich bij zo’n bureau aansluiten. Dan hebben ze ook de juiste kwalificaties nodig. Dat is niet zo eenvoudig, want het gilde heeft strenge toetredingseisen.

Daar zit wel wat beweging in. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken komt binnenkort met de wettelijke erkenning van ouderparticipatiecrèches. Daar passen ouders om beurten op elkaars kinderen. Zij worden vrijgesteld van het vaste gezichtencriterium en de opleidingseis voor pedagogische medewerkers. Door deze erkenning kunnen gebruikers van dit soort crèches kinderopvangtoeslag krijgen. Nu kan dat overigens ook al, omdat het wordt gedoogd.

Het is de vraag of de kinderopvangsector zich de komende jaren voldoende aanpast aan de flexibele arbeidsmarkt. Het is volgens staatssecretaris Van Ark niet de bedoeling dat allerlei informele vormen van kinderopvang erkenning krijgen. Dat zet ‘de deur open voor potentiële kinderopvanghouders die doelbewust kwaliteitseisen ontwijken’.

De toeslag zelf is niet het probleem. Het is vooral lastig om iemand te vinden die aan de criteria voldoet en ook nog bereid is om u uit de brand te helpen op de meest onmogelijke uren.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids, ook een vraag aan Reinout? Geldvraag@volkskrant.nl

Mijn spaardeposito van 50.000 euro loopt binnenkort af. Ik heb het geld over drie jaar nodig voor mijn pensioen en wil weinig risico lopen. Wat moet ik doen?

Wie het geld dit jaar niet nodig heeft, kan kiezen voor een deposito van 12 maanden bij een bank als NIBC, Leaseplanbank of Amsterdam Trade Bank. Dat levert 0,65 procent op. En dan hopen dat de spaarrente over een jaar hoger is dan nu. De rente is nu superlaag. Het kan volgend jaar beter gaan, maar dat hoeft niet. Er zijn ook beleggingsfondsen en aandelen met een stabiele koersontwikkeling. ASN Novib Microkrediet Fonds en Triodos Fair Share Fund lenen allebei geld uit aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Het rendement ligt tussen 1 en 3 procent per jaar. Persoonlijk houd ik van beleggen met wat meer risico. Lees hier het hele antwoord.

Ik zit in het tweede jaar van de ziektewet. Kan de werkgever mij na die twee jaar ontslaan?

Ja, dat kan. De werkgever moet wel zijn best doen om voor u op zoek te gaan naar passend werk binnen de organisatie of daarbuiten. Als dat niet te vinden is, kan u ontslagen worden. U heeft dan recht op een ontslagvergoeding. Dat wordt tegenwoordig transitievergoeding genoemd, omdat het woord ‘ontslag’ zo definitief klinkt.

De werkgever moet bewijzen dat hij genoeg gedaan heeft om u aan het werk te helpen. Het UWV stelt dat vast. Als de werkgever niet genoeg zijn best gedaan heeft, kan de UWV een loonsanctie opleggen. De werkgever moet u dan ook in het derde ziektejaar loon doorbetalen. Lees het hele antwoord hier.

Wij zijn een echtpaar van boven de 80 met allebei een inkomen van ruim 2.500 euro per maand. Krijgen onze kleinkinderen wel onze erfenis als wij in het verzorgingshuis belanden?

Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. In het verzorgingshuis belanden kan inderdaad ten koste gaan van uw vermogen en dus van de erfenis die u nalaat. Maar dat is nu beter geregeld en het speelt niet als u genoeg inkomen heeft.

Het is een fabeltje dat mensen met vermogen eerst hun eigen geld moeten opmaken voordat zij verzorging van de overheid krijgen. De overheid betaalt de zorgkosten voor iedereen, maar vraagt wel een eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen en vermogen.

Die eigen bijdrage valt best mee. In het ergste geval moet u zelf 28.500 euro per jaar ophoesten. Het bedrag is even hoog voor een als voor twee personen. Lees het hele antwoord hier.

Mijn vader is weduwnaar en ik ben zijn enig kind. Nu zegt hij dat hij mij onterft en al zijn niet onaanzienlijke vermogen zal nalaten aan mijn kinderen. Kan dat zomaar?

Ja, uw vader kan dat doen. Dat betekent niet dat u niets krijgt. U kunt aanspraak maken op de helft van de erfenis waar u recht op zou hebben gehad zonder dat u onterfd was. Dat heet de legitieme portie.

Stel, u heeft drie kinderen die in het testament van uw vader zijn aangewezen als de erfgenamen. Zij krijgen dan in principe ieder een derde deel. Nu claimt u uw legitieme portie. U wordt daardoor geen erfgenaam, maar uw kinderen moeten dan wel de helft van de waarde van de erfenis aan u afstaan. Zij krijgen dan ieder een zesde deel en u de helft. Lees het hele antwoord hier.

Ik ben al jaren bezig met het afbetalen van een oude schuld. Er komt telkens rente bij, dus dat schiet niet op. Verjaart zo’n schuld niet op een gegeven moment?

U kunt proberen de schuld ergens onder te brengen: bij een andere bank, een gemeentelijke kredietbank of een familielid. Hierdoor krijgt u een lagere rente, zodat de schuld eerder afgelost raakt. Het schiet vooral op als u extra aflost. Neem pijnlijke maatregelen. Werk in december door en ruil de ongebruikte vakantiedagen om voor geld. Vraag de werkgever daarnaast om een voorschot, dat hij later verrekent met het salaris.

Lukt het niet op die manier, omdat de schuld al te hoog begint te worden? Ga dan met iemand praten. Er zijn tienduizenden vrijwilligers bij organisaties als Humanitas, Schuldhulpmaatje en Soresdienst die u kunnen helpen overzicht te krijgen. Het blijft echt niet bij praten. Hulpverleners kunnen soms een regeling voor u treffen. In de Geldgids schreven we onlangs over een vrouw met 180.000 euro schuld aan de bank. Door bemiddeling van de Soresdienst werd dit bedrag teruggebracht naar 1.800 euro. Lees hier het hele antwoord.

Er ging iets fout bij het kopen van concertkaartjes. Er was een storing bij het betalen met iDeal en nu heb ik ineens twee keer kaartjes gekregen. Wat kan ik hieraan doen?

Storingen met iDeal zijn berucht. Check eerst of het geld is afgeschreven. Als dat het geval is, kunt u de bestelling beter niet herhalen. Het kan 1 tot 1,5 uur duren voordat de kaartjes alsnog geleverd worden. Toch een tweede keer iets besteld? Leg de verkoper uit dat het een storing was en vraag het geld terug. U heeft er geen recht op, maar de verkoper wil ook geen ontevreden klanten.

Betalen met iDeal lijkt heel betrouwbaar, omdat u via uw eigen bank betaalt. Maar dat is een illusie. De bank doet niets als later blijkt dat de verkoper een oplichter was. U kunt de betaling ook niet laten terugboeken via internetbankieren.

Wie via internet een aankoop doet, kan binnen 14 dagen zijn geld terugkrijgen. Maar de bedenktijd geldt niet voor reizen, vervoer, verblijf en andere vormen van vrijetijdsbesteding. Dus: een treinkaartje, hotel of concertticket kun je niet meer inleveren. Ze worden vaak met korting verkocht, zodat je snel beslist en eraan vastzit. Lees hier het hele antwoord

Wij zijn een echtpaar van rond de 60 jaar met een woning van 3,5 ton en een hypotheek van 50 duizend euro. We willen de komende jaren de hypotheek aflossen en later een nieuwe hypotheek nemen om de kinderen te helpen een woning te kopen. Waar moeten we op letten?

De grote vraag is: wil de bank u wel genoeg lenen? Sinds enkele jaren hanteren banken strenge normen voor het verstrekken van een hypotheek. Voor mensen die minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd afzitten, zijn de normen nog strenger. De bank gaat uit van uw pensioeninkomen. Als dat een stuk lager is dan nu, wordt het lastig om een hypotheek te krijgen.

De normen van de bank zijn niet altijd logisch. U moet genoeg inkomen hebben om de hypotheek af te lossen, ook al neemt u een hypotheek waar u niets op aflost. Het gaat er dus niet om wat u kunt betalen. Er moet een ruime marge zijn, zodat er niets fout kan gaan. Lees hier het hele antwoord.

Ik moet bijna 1.400 euro huurtoeslag terugbetalen omdat mijn inkomen vorig jaar 72 euro te hoog was. Kan ik daar iets aan doen?

Nee, dat geld moet u terugbetalen. U kunt nog wel de huurtoeslag voor 2018 behouden door uw inkomen te verlagen met een aftrekpost. Hoe dat werkt, zal ik hieronder toelichten.

Eerst: wat is er fout gegaan in uw situatie? Om huurtoeslag te kunnen krijgen, mag uw inkomen als alleenstaande niet hoger zijn dan 22.400 euro. Voor partners ligt die grens 8.000 euro hoger, op 30.400 euro. Als u ook maar één euro te veel verdient, raakt u de hele huurtoeslag kwijt.

Dat gebeurt ook als uw huur of vermogen te hoog is. De huur mag per maand niet hoger zijn dan 710 euro, of 417 euro voor huurders onder 23 jaar. Het spaartegoed mag maximaal 30 mille zijn of voor partners het dubbele. Houd die grenzen goed in gaten als u in de buurt komt. Wie eenmaal toeslag heeft aangevraagd bij de Belastingdienst, krijgt automatisch het geld uitgekeerd. Totdat ineens blijkt dat u niet meer aan de voorwaarden voldoet en de fiscus geld opeist.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de gegevens bij te werken op belastingdienst.nl/toeslagen. De Belastingdienst doet dat echt niet voor u. Het is voordelig om uw gegevens regelmatig te checken. Als de huur is gestegen, gaat de huurtoeslag omhoog. Dan moet u wel even de nieuwe huur doorgeven.

En dan de aftrekpost. Met een aftrekpost voorkomt u dat u ook de huurtoeslag over 2018 moet gaan terugbetalen. De eenvoudigste manier is geld schenken aan een goed doel. Het goede doel moet erkend zijn door de fiscus en dus een Anbi-status hebben.

Als u eenmalig geld schenkt, is een deel van de schenking niet aftrekbaar. Er is een aftrekdrempel van 1 procent van uw jaarinkomen. Bij een inkomen van 22.500 euro is de eerste 225 euro dus niet aftrekbaar. De regeling is gunstiger als u contractueel vastlegt dat u minimaal vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt aan het goede doel. Dan is er namelijk geen aftrekdrempel. Het goede doel stelt een overeenkomst voor u op. Daar is tegenwoordig geen notaris meer bij nodig. U zit er dan vijf jaar aan vast. Laat wel in de overeenkomst opnemen dat de gift stopt als uw inkomen daalt.

Is het niet raar om uw inkomen te verlagen voor een toeslag? Ja, maar het klopt ook niet dat 1 euro te veel direct een eind maakt aan het recht op huurtoeslag. Het kabinet overweegt om in 2020 die harde inkomensgrens te versoepelen, zodat de huurtoeslag geleidelijk daalt vanaf een bepaald inkomen. Maar daar heeft u dit en volgend jaar niets aan.

Weet u nog niet hoe hoog uw inkomen dit jaar wordt? U mag over het huidige jaar toeslag aanvragen tot 1 september 2019.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Zelf een vraag aan Reinout? Geldvraag@volkskrant.nl

Geldvraag: Mijn huidige vrouw wil haar bezit nalaten aan de kinderen uit mijn eerdere huwelijk. Moeten die later over haar erfenis meer belasting betalen dan over de mijne? Mijn vrouw heeft zelf geen kinderen.

Dat komt wel goed, als uw vrouw deze kinderen opneemt in haar testament als erfgenaam. De kinderen uit uw eerste huwelijk komen waarschijnlijk regelmatig bij u beiden op bezoek. Het is logisch dat uw vrouw een goede band met hen krijgt. Uw kleinkinderen zullen haar aanspreken als oma. Uw kinderen zijn geen bloedverwanten van uw vrouw, maar aanverwant. Dat is een relatie die ook door de wet wordt erkend. Een aanverwante betaalt evenveel erfbelasting als een kind, maar is niet automatisch erfgenaam. Daar is een testament voor nodig. Moet uw vrouw de kinderen dan niet hebben opgevoed?

Accountmanager Kim (30) verdient al jaren hetzelfde, terwijl ze in niveau gegroeid is en ook meer verantwoordelijkheden heeft gekregen. Wat vinden de experts van haar salaris?

Kim werkt er nu ruim vijf jaar, maar haar laatste salarisverhoging is alweer een paar jaar geleden. In de tussentijd is de mbo-afgestudeerde Kim met cursussen en opleidingen naar eigen zeggen gegroeid naar hbo-niveau. Ook haar verantwoordelijkheden zijn toegenomen.

‘Ik vraag mij af of niet meer zou moeten verdienen dan 2.800 euro plus 150 euro bonus per maand’, schrijft Kim. ‘In de sector waarin ik werk is een tekort aan personeel, waardoor overstappen ook eenvoudig is.’ Lees hier het antwoord.

Geldvraag: Wij verwachten ons eerste kind en willen gaan sparen voor zijn toekomst. Het liefst maandelijks iets inleggen. Er zijn zoveel opties. Wat kunnen we het beste doen?

Om de studie te financieren kunt u ook gaan beleggen. Het is riskanter, maar u maakt ook kans op een hoger rendement. Iedere maand een klein bedrag inleggen gedurende 18 jaar is eigenlijk ideaal. Uw inleg wordt goed gespreid en door langdurig te beleggen heeft u minder last van tijdelijke tegenslag op de beurs. U kunt op beider naam een rekening openen en later samen gaan beleggen. Dan heeft het kind een deel van zijn eigen studie bij elkaar verdiend. Lees hier ook de andere spaaropties.

Geldvraag: Door een fout van de bank keerde de levensverzekering van mijn broer pas veertien jaar na zijn overlijden uit. De twee erfgenamen hebben daardoor elk 16.000 euro te laat ontvangen. De bank biedt nu 7.800 euro schadevergoeding. Is dat genoeg?

Een minnelijke schikking, zoals de bank nu voorstelt, komt pas in beeld als er een procedure dreigt. De bank wil het nu op een akkoordje gooien. Als een geldbedrag te laat komt, kunt u aanspraak maken op wettelijke rente. U mag over ieder jaar de rente rekenen die toen gold en de rente ieder jaar optellen bij de schuld. De rekenhulp op www.wettelijke-rente.com komt uit op een rentevergoeding tussen 9.000 en 10.000 euro, afhankelijk van de precieze data dat de schuld ontstond en die uiteindelijk betaald is. Dat is voor één erfdeel van 16.000 euro. U bent samen met uw andere broer de erfgenamen. Er valt dus meer uit te halen, zeker als u uw broer ook een claim laat indienen.

Geldvraag: Na de verkoop van onze woning hebben we 100 duizend euro spaargeld om ons pensioen aan te vullen en te gaan genieten. De spaarrente is heel laag. Kunnen we met de bank onderhandelen voor een hogere rente?

'Nee, banken onderhandelen niet. Wie wil sparen, moet niet bij zijn huisbank zijn. Er zijn genoeg banken waar u wel welkom bent. Neem Leaseplanbank, NIBC Direct, Argenta en Bigbank. Het rentevoordeel tikt aan. Uw spaargeld bij ING vastzetten levert u na vijf jaar 250 euro op, bij Leaseplanbank 5.350 euro. Dat is een weekendje Brussel versus een mooie reis door de Verenigde Staten. In uw geval is sparen volgens de dakpanmethode het best. U verdeelt uw spaargeld in vijf delen en opent vijf depositorekeningen: voor 1, 2, 3, 4 en 5 jaar vast.' Uitleg over deze spaarmethode leest u hier.

Geldvraag: 'Ik ben een doorsnee vrouw: getrouwd, twee kinderen, eigen woning, redelijk gevulde spaarrekening, maar niet rijk. Klopt het dat ik geen testament nodig heb?

'Als er geen testament is, wordt uw erfenis verdeeld volgens de standaardformule. Uw helft wordt gelijk verdeeld onder de erfgenamen: uw man en de twee kinderen. Uw partner krijgt dus een derde van uw deel. Maar er zijn redenen te bedenken om toch een testament te willen maken. Wat als uw partner na uw overlijden hertrouwt? De kinderen kunnen bij het hertrouwen aanspraak maken op hun erfdeel van hun overleden moeder. Wie wil voorkomen dat de kinderen hun achtergebleven ouder de voet dwars zetten, maakt een testament. Lees hier het hele antwoord.

Verdien ik wel genoeg?

Taaltrainer Jesse (59) staat met een voet buiten de deur. Ze vond haar salaris al aan de lage kant, maar nu ze heeft gezien wat haar werkgever ontvangt voor haar taaltrainingen, is zij het werk echt beu. Jesses arbeidsvoorwaarden blijken op meer fronten dan alleen het salaris te rammelen. Het grootste lek’, zegt Hélène Jansen van de Algemene Onderwijsbond, ‘zit hem in de rechteloosheid van je positie. Geen pensioen, geen zekerheid in het aantal uren dat je hebt, geen vakantiedagen en geen tijd om je lessen voor te bereiden.’ Lees hier het complete antwoord.

Geldvraag: Ik woon samen met mijn vriendin in haar eigen woning. Kan ik geld aan haar lenen voor de verbouwing?

Dat kan. Uw vriendin mag de door u berekende rente aftrekken als u haar een lening geeft. Ze moet de lening wel aflossen. De ­woning blijft van haar. Indien u zelf een lening afsluit om uw vriendin te helpen, houd er dan rekening mee dat de bank u weinig zal lenen en ­tegen een hoge rente, omdat u geen woning in onderpand kan geven. Lees hier het hele antwoord.

Geldvraag: Wanneer heeft het zin om een aangetekende brief te versturen?

Ik heb een abonnement voor de sportschool. Ik kan er pas na een jaar van af, met een opzegtermijn van een maand. Moet ik opzeggen per aangetekende brief?

Een aangetekende brief geeft een gevoel van zekerheid, maar is soms zonde van geld (8,40 euro) en moeite. Wie genoeg tijd heeft, kan een mail of brief sturen. Het is handig om van tevoren uit te zoeken aan wie de opzegging gericht moet zijn, door te kijken op de website of te bellen.

Een persoonlijke mail werkt beter dan een aan info@fitabc.nl. Stel een leesbevestiging in via het mailprogramma: zoek naar ‘opties’ onder ‘bestand’ linksboven in het scherm. Lees hier het hele antwoord.

Verdien ik wel genoeg?

‘Vreemde eend in de bijt’ Peter doet meer dan een junior-docent, maar krijgt geen passend salaris

Universitair docent Peter (41) werkt al sinds 2007 op tijdelijke contracten. Eindelijk krijgt hij nu een vast contract aangeboden, maar de onderhandeling over zijn salaris verloopt lastig, want hij is ‘een vreemde eend in de bijt’ vergeleken met zijn collega’s. Peter werkt slechts 11 uur per week bij de universiteit, de rest van de week is hij op zzp-basis adviseur voor diverse opdrachtgevers. Omdat hij geen doctor-titel draagt, krijgt Peter betaald als ‘junior docent’ (schaal 10). Maar zijn werk behelst stukken meer, vindt hij. Hoe moet Peter de onderhandelingen aanpakken? Lees hier het antwoord.

Geldvraag: Kom ik in de problemen met mijn aflossingsvrije hypotheek?

Ik lees een bericht dat één op de zes mensen met een aflossingsvrije hypotheek later in de problemen komt. Hoe zit dat? Moet ik nu toch gaan aflossen?

Dat wordt inderdaad beweerd, maar zo dramatisch is het niet. Het bericht is afkomstig van een hypotheekadviseur die mensen blijkbaar graag schrik aanjaagt.

Een aflossingsvrije hypotheek heeft in principe een looptijd van 30 jaar. Daarna moet u de hypotheek verlengen of een nieuwe hypotheek afsluiten. Op dat moment kijkt de bank of u de verlengde of nieuwe hypotheek wel kunt betalen. Dan krijgt u te maken met de nieuwe hypotheekregels. Lees hier het hele antwoord.

Geldvraag: Moet ik voor mijn ex de uitkering betalen?

Ik ben in 2014 na vijf jaar en drie maanden gescheiden van mijn partner. Ik hoorde dat zij binnenkort een bijstandsuitkering gaat aanvragen. Klopt het dat de gemeente eist dat ik daaraan meebetaal?

Ja, dat klopt. Bijna alle gemeenten vinden dat zij de bijstandsuitkering mogen verhalen op de ex. Iemand die langer dan vijf jaar getrouwd is geweest of samen met de ex kinderen heeft, kan tot twaalf jaar na de scheiding worden aangesproken op zijn onderhoudsplicht. Dat kan ook als bij de echtscheiding is afgesproken dat er geen partneralimentatie betaald hoeft te worden. Het verhaalsrecht van de gemeente gaat boven het echtscheidingscontract.

Toch komt u er soms onderuit. Als uw partner WW ontving, heeft zij daarna soms recht op IOAW. Dat is hetzelfde als de bijstand, behalve dat de gemeente geen aanspraak kan maken op het vermogen van de uitkeringsgerechtigde en het inkomen van de ex.

Lees hier hoe u dat voor elkaar krijgt.

Geldvraag: Wat heb ik aan een nulurencontract?

Ik verdien naast mijn studie geld met werk in de horeca. Ik heb een nulurencontract. Nul uren klinkt niet best, wat heb ik eigenlijk aan zo’n contract?

Als het contract geen aantal uren vastlegt, is er nog een voordeel. Wie met zo’n contract wordt opgeroepen, krijgt altijd minimaal voor drie uur uitbetaald. Dat heeft de Hoge Raad zo bepaald, voor oproepcontracten van minder dan 15 uur per week. Minimaal drie uur loon is bijvoorbeeld gunstig voor mensen die op de universiteit surveilleren bij tentamens. Dat werkt duurt soms maar een of anderhalf uur, maar je bent er wel meer tijd mee kwijt. Lees meer.

Geldvraag: Ik ben 30 jaar en werk voor mezelf. Moet ik me al zorgen maken over geld, gaan sparen of iets regelen voor mijn pensioen? Of is niks doen ook prima?

Toen ik zelf 30 was, maakte ik me zorgen over mijn inkomen. Verder nergens over. Pensioen ben ik pas gaan opbouwen toen ik vijf jaar later bij een werkgever in dienst kwam. Daar heb ik later wel spijt van gekregen. Pensioen inhalen is duur. Hoe eerder je begint, hoe beter. Geld dat je voor lange tijd opzij legt, kun je het beste beleggen. Lees hier het hele antwoord van Reinout van der Heijden.

Geldvraag: Waarom is het vakantiegeld van mijn AOW verlaagd?

Als alleenstaande AOW’er heb ik onlangs vakantiegeld gekregen. Het was 15 euro minder dan vorig jaar. Ik begrijp niet waarom en ben boos.

Het vakantiegeld voor AOW’ers is inderdaad lager geworden. De verlaging is 11 euro voor een partner en 15 euro voor alleenstaanden. Ongeveer drie miljoen mensen hebben hiermee te maken gekregen. Het is een voorbeeld van de voortdenderende overheidsmachine, ongevoelig voor de gevolgen en te complex om gecorrigeerd te worden door de Tweede Kamer. Lees hier het hele antwoord.

Misschien wilt u kleiner gaan wonen en vraagt u zich af wat voordeliger is: kopen of huren. En moet een dertiger al gaan sparen voor het pensioen of niet? Stel hieronder uw geldvraag aan deskundige Reinout van der Heijden, hoofdredacteur van de Geldgids.

Meer geldvragen:

Kan ik het huis van moeder kopen?

Na het overlijden van vader woont mijn moeder van 81 jaar alleen. Kan ik als kind haar hypotheekvrije woning kopen? Is dat gunstig voor de erfenis?

Kies ik voor de hypotheek of voor de kinderen?

Mijn aflossingsvrije hypotheek van 113,5 duizend euro loopt tot 2036. Los ik hem af of geef ik het geld aan de kinderen die het goed kunnen gebruiken? Ik ben 62, mijn vrouw 60, ons appartement is 175 duizend euro waard en ik betaal 2,7 procent rente tot 2026.

Hoe vind ik een goede financieel adviseur?

Wij staan als echtpaar op een knooppunt in ons leven. We willen eerder met pensioen, reizen gaan maken en ook de kinderen financieel helpen. Waar vinden wij een goede adviseur die je niet het vel over de oren trekt?

Hoe helpen wij onze kinderen aan een woning?

Wij hebben onze hypotheek bijna afgelost en willen onze overwaarde gebruiken om onze twee kinderen ieder 50 duizend euro te schenken, zodat zij gemakkelijker een starterswoning kunnen kopen. Hoe regelen wij dit?

Wat doen bij een te grote schenking?

Onze dochter is minder gaan verdienen, terwijl ze in een duur huis woont. Wij hebben haar 10 duizend euro gegeven, meer dan je in een jaar mag schenken. Ze heeft de hulp wel nodig. Hoe lossen we dat op?

Hoe kan ik beter vliegtickets boeken?

Bij een stedentrip binnen Europa heb ik gekozen voor een terugvlucht op een verkeerde datum. Ik kon de boeking niet meer aanpassen, dus dat heeft me veel geld gekost. Hoe had ik dit beter kunnen doen?

Waarom valt mijn pensioen zo tegen?

Voordat ik met pensioen ging, heb ik het pensioenfonds gevraagd een berekening te maken van mijn toekomstige netto-inkomen. Later bleek het veel minder, in mijn geval zelfs 350 euro per maand. Hoe kan dat nou?

Welke buffer heeft mijn bejaarde moeder nodig?

Mijn moeder heeft door de verkoop van haar huis een fors bedrag op haar spaarrekening staan. Ze leeft zuinig. Ze wil haar kinderen geld schenken, maar vraagt zich af hoeveel reserves zij voor zichzelf nodig heeft.

Wat gebeurt er als ik als oude werkloze weer ga werken?

Ik ben 60 jaar en zit sinds kort in de IOAW, een vervolguitkering voor oudere werklozen. De IOAW is voor mij en mijn vrouw samen 1.346 euro per maand netto. Welk risico loop ik als ik weer ga werken?

Hoe kan het dat ik ineens minder pensioen krijg?

Ik ben gepensioneerd en woon tijdelijk bij iemand anders, in afwachting van mijn nieuwe woning. De Sociale Verzekeringsbank heeft mij gekort op mijn AOW omdat ik nu 'samenwoon'. Ineens krijg ik ook minder geld van mijn pensioenfonds ABP. Klopt dat wel?

Betaal ik de werkster bij ziekte of ontslag?

Wie zijn werkster de laan uitstuurt, moet soms duizenden euro’s ontslagvergoeding betalen. Met welke extra kosten moet ik rekening houden als ik een werkster neem?

Hoe kies ik tussen kopen en huren?

Wij willen onze hypotheekvrije woning verkopen en kleiner gaan wonen, in de stad. Kiezen we voor kopen of huren? Ter informatie: wij zijn de 80 gepasseerd en willen de vijf kleinkinderen helpen met hun studie. De oudste is 14 jaar, de jongste 1 jaar.

Hoe ontloop ik de vermogensstraf van het verzorgingshuis?

Ik ben 73 en na het overlijden van mijn partner alleenstaand. Mijn zoons waarschuwen mij dat ik mijn huis moet opeten als ik naar een verzorgingshuis ga. Wat kan ik doen?

Hoe zorgt een gepensioneerde voor zijn partner?

Mijn man ontvangt pensioen. Ik ben 61 jaar en heb geen inkomsten. Mijn man heeft gekozen voor een hoger ouderdomspensioen, zodat ik na zijn overlijden geen partnerpensioen krijg. Wat kan ik doen?

Verdien ik wel genoeg?

Marketingmanager Events, 3.950 euro bruto (36 uur).

Dilemma: Frans wil weten waar hij aan toe is. De 38-jarige marketingmanager bij een internationaal uitgeefbedrijf hikt na tien jaar tegen zijn salarisplafond aan. Elk jaar gaat hij een stapje omhoog, maar het einde van de schaal binnen de uitgeverscao is in zicht.

Frans verdient bijna 4.000 euro per maand en is onderdeel van een internationaal team. Hij organiseert jaarlijks vijftig conferenties, heeft klantcontact, geeft presentaties en is veel op reis. Kijken naar wat collega’s verdienen gaat moeilijk, zegt hij. ‘Elk land heeft zijn eigen marktconforme salaris, vergelijken is moeilijk.’ Het advies aan Frans vind je hier.

Administratief medewerker 1.200 euro bruto (24 uur)

Dilemma: Farouks loopbaan lijkt op een potje ganzenbord. De administratief medewerker heeft 'door het moderne flexwerk' al vijftien baantjes achter de rug sinds 2009. Om de zoveel maanden heeft hij nieuw werk via een uitzendbureau. Hij vertrekt met goede referenties, maar het is bij elke nieuwe baan alsof met zijn pionnetje is aanbeland bij positie 58: 'dood, ga terug naar het begin'. Ondanks zijn inmiddels zeven jaar ervaring en een hbo-diploma wil geen enkele werkgever hem meer betalen dan een beginnerssalaris: 'Trede 0', zoals hij dat noemt. Het advies aan Farouk vindt u hier.

Meer salarisdilemma's:

Kitty werkt in een familiebedrijf - praten over meer salaris ligt gevoelig

Meer verdienen als marketingmedewerker? Laat zien wat je creativiteit concreet oplevert

Ga voor een vast contract, en onderhandel gelijk voor een beter salaris

Corrie verdient 2.600 euro en heeft een leaseauto van de zaak. Is dat genoeg?

Meer over

Wilt u belangrijke informatie delen met de Volkskrant?

Tip hier onze journalisten


Op alle verhalen van de Volkskrant rust uiteraard copyright.
Wil je tekst overnemen of een video(fragment), foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright @volkskrant.nl.
© 2022 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden