Doodskist met een glas champagne
Doodskist met een glas champagne © Najib Nafid

Hoe kunnen wij de dood integreren in ons seksleven zonder tot werkelijke moord over te gaan?

De Seksrabbijn des Vaderlands

Deze week: vergeet de hypotheekaanvraag, liefde gaat beter samen met lustmoord.

'Is de eenheid van de geliefden het gevolg van hartstocht, dan roept deze de dood op, het verlangen naar moord of zelfmoord. De hartstocht draagt het aureool van de dood', aldus George Bataille in De erotiek.

Nu behoren liefde, dood, seksualiteit en moord tot de stokpaardjes van de romantiek, maar voor de meeste mensen heden ten dage lijken liefde en een hypotheekaanvraag beter samen te gaan dan liefde en lustmoord. En hoewel sommige politieke partijen (D66 met name) het recht op zelfdoding wettelijk wensen te regelen, wordt er in de argumenten nooit verwezen naar de hartstochtelijke liefde.