Het beste pleidooi voor vrije handel

Vaderlandse geschiedenis is het thema van de 70ste Boekenweek. Vandaag het thema handel en arbeid. Wat is het beste boek hierover volgens Rick van der Ploeg, hoogleraar Economie in Florence en oud-staatssecretaris van Cultuur?...

'Hoe kunnen we de armoede verminderen in de wereld, en de kinderarbeid? Hoe helpen we meer vrouwen aan werk dat hen in hun waarde laat? Dat zijn de grote vragen voor economen van dit moment. Globalisering, ofwel een zo vrij mogelijke wereldhandel, is de beste garantie voor een menswaardig bestaan . Dat heb ik altijd gevonden. Juist als sociaal-democraat .'Het beste pleidooi voor de vrije handel is naar mijn mening In Defense of Globalization, een recent boek van de Indiaas-Amerikaanse econoom Jagdish Bhagwati. Hij is hoogleraar aan Columbia University in New York en heeft een brede blik.'Bhagwati is een internationaal vermaard specialist in de economische gevolgen van migratie, maar heeft ook gepubliceerd over de economie van kunst en cultuur. Hij adviseert ook geregeld de Indiase regering. Hij kent dus uit de eerste hand de voor- en nadelen van globalisering voor landen in ontwikkeling.'Het belangrijkste argument voor globalisering is terug te voeren op de leer van het comparatieve voordeel van David Ricardo. Wat die inhoudt? Ik geef je een voorbeeld. Ik ben goed in onderzoek doen en artikelen en boeken schrijven. Correspondentie en het uittypen van teksten kan ik maar beter overlaten aan mijn secretaresse, anders zit ik mijn tijd teverdoen.'Zo is het ook met landen. China is domweg beter dan Nederland in de fabricage van bier, kleren en stereotorens. Dan moet je niet krampachtig blijven vasthouden aan een eigen textielindustrie. Andersom werkt het ook. Omdat het Chinese onderwijs nog niet zo goed is, gaan slimme Chinezen massaal studeren aan universiteiten in de VS en Engeland - helaas nauwelijks in Nederland.'Het is jammer dat de antiglobalisten de overhand hebben gekregen, met hun retoriek over de schadelijke effecten van globalisering, zoals kinderarbeid en schade aan het milieu. Natuurlijk zijn die er ook en maakt het grote publiek zich daar terecht zorgen over, dat begrijp ik ook wel. Maar ik heb wel eens gedebatteerd met Noreena Hertz, een vooraanstaande antiglobaliste, en met de juiste argumenten zet je zo iemand heel snel met de rug tegen de muur hoor.'De grote verdienste van Bhagwati is dat hij al die ingewikkelde argumenten voor globalisering helder en begrijpelijk presenteert. Ik maakte begin jaren negentig een Teleac-cursus over dit onderwerp, maar zoals Bhagwati schrijft . . . Ik zou willen dat ik het zo kon. Bovendien gaat hij serieus in op de kritiek van Hertz en anderen, zonder de arrogantie van veel collega-economen. Dat maakt zijn boek veel geloofwaardiger.'