Dijk op alle manieren belaagd: kijken wanneer hij bezwijkt

De damwanddijk krijgt op zijn donder

Wat doet een dijk schuiven? Hoe werken zware belasting en ondermijning op elkaar in? Bij de proef is de gewone dijk al weggegleden, die met ijzeren platen houdt stand.

Met een zwaai zet de hijskraan een blauwe container op de dijk. Het is de zevende op rij die even buiten het dorp Eemdijk op een aangelegde proefdijk wordt geplaatst. In het vijf meter hoge en zestig meter brede dijklichaam zijn damwandprofielen gedrild. De ene helft van de damwanden is 9 meter lang, de langere delen steken tot 18 meter in de bodem.

De komende weken krijgt de damwanddijk op zijn donder.