Vrije Universiteit Amsterdam - 104 resultaten

  1. Vrije Universiteit legt oordeel over leeftijdsdiscriminatie naast zich neer

    Vrije Universiteit legt oordeel over leeftijdsdiscriminatie naast zich neer

    De Vrije Universiteit Amsterdam legt het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens naast zich neer dat ze zich aan leeftijdsdiscriminatie heeft schuldig gemaakt. Twee weken geleden stelde het College vast dat bij de reorganisatie van de faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW) buitensporig veel vijftigplussers hun baan zijn kwijtgeraakt. Van de 37 medewerkers die ontslag is aangezeg