Proces-Wilders - 142 resultaten

  1. Knoops schendt gedragscode door Wildersproces een 'politiek proces' te noemen

    Knoops schendt gedragscode door Wildersproces een 'politiek proces' te noemen

    Door de strafzaak tegen Wilders te betitelen als een 'politiek proces' hebben de advocaten van Wilders, Geert-Jan Knoops en de zijnen, Regel 1 van de Gedragsregels voor advocaten geschonden. Zij hebben daarmee immers niet alleen het vertrouwen in hun eigen beroepsuitoefening, maar ook dat van de Nederlandse advocatuur geschaad.Blijkens het verslag in NRC van 18 november stelde Knoops in zijn eerst