Peter de Waard - 625 resultaten

  1. Het toerisme is een kip met gouden eieren. En juist die willen we gaan slachten

    Het toerisme is een kip met gouden eieren. En juist die willen we gaan slachten

    Onderzoeksbureau Oxford Economics rekende onlangs uit dat het toerisme goed is voor 10,2 procent van het wereld-bbp. Mondiaal wordt er 6.400 miljard euro mee verdiend. Eén op de tien banen (292 miljoen) hangt samen met het toerisme. En die getallen zullen nog fors stijgen. De bijdrage van toerisme aan de groei van welvaart en banen zal de komende jaren die van andere sectoren ver overtreffen. De g