Opinie - 20 resultaten

  1. Etnische diversiteit droeg bij aan culturele en economische bloei van een land of stad

    Immigratie maakt een land rijker. Vooral financieel. Mensen van buiten de grenzen zorgen voor meer kennis, nieuwe ideeën, grotere creativiteit, andere expertise en werken ook nog harder. Het kan cijfermatig op allerlei manieren worden onderbouwd, maar een tweet van Geert Wilders waarin uit de losse pols het omgekeerde wordt beweerd of een betoog van Frits Bolkestein die op Jalta.nl roept dat de ma