Het eeuwige leven - 452 resultaten

  1. Loet Mennes leverde een christen-democratische bijdrage aan het denken over ontwikkelingssamenwerking

    Loet Mennes leverde een christen-democratische bijdrage aan het denken over ontwikkelingssamenwerking

    Vele ministers leunden op zijn kennis over ontwikkelingshulp. Behalve econoom was Loet Mennes tot op hoge leeftijd een fanatiek sporter. In zijn beste Frans kon hij de president van Kameroen in drie kwartier en zonder een keer nee te zeggen ervan overtuigen dat de 'zachte leningen' van de Wereldbank niet werden kwijtgescholden maar in twaalf jaar zouden worden terugbetaald. Ludovicus - roepnaam Lo