Centraal Bureau voor de Statistiek - 329 resultaten

  1. Verzuimcijfers vol nuanceringen, maar: minste ziekteverzuim in horeca, meeste bij overheid

    Verzuimcijfers vol nuanceringen, maar: minste ziekteverzuim in horeca, meeste bij overheid

    In een van de snelst groeiende bedrijfstakken van Nederland, de horeca, is het ziekteverzuim het laagst. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld na vergelijking van ziekteverzuimcijfers tussen een groot aantal bedrijfstakken. De horeca wordt vaak met 'hard werken' geassocieerd. Dat al dan niet vermeende harde werken leidt kennelijk niet tot hoge uitval. Zelf wijst het CB
  2. Rijkste 1 procent bezit bijna 28 procent van het totaal vermogen in Nederland

    Rijkste 1 procent bezit bijna 28 procent van het totaal vermogen in Nederland

    De allerrijksten zijn wederom rijker geworden, maar voor het eerst sinds de crisis is hun aandeel in het totale vermogen in Nederland iets gedaald. De rijkste 1 procent bezat in 2015 ruim 295 miljard euro aan privaat vermogen, bijna 28 procent van het totaal. Een jaar eerder had die 1 procent nog 28,5 procent van het vermogen in Nederland in handen. De verklaring voor deze knik zit in de gestegen