Caspar loopt - 136 resultaten

 1. December is altijd een moeilijke maand, maar ik prijs me gelukkig dat ik nu in Drenthe ben

  December is altijd een moeilijke maand, maar ik prijs me gelukkig dat ik nu in Drenthe ben

  Aflevering 136: het is december en donker in het Grolloërveen. Zo moeten de winters vroeger ook geweest zijn. De donkere dagen en zo. Het schemert al als ik op een houten vlonder sta, een fietspad, dat over het Grolloërveen loopt. Het is alweer tijd om ergens te arriveren, in een dorp met lichtjes en met horeca, maar dit plaatje wilde ik toch niet missen. Links en rechts vennetjes, bosranden en do
 2. Nieuwe lindebomen zorgen voor een 'natuurlijk landschap', mits er geen nieuwe menselijke grillen komen

  Nieuwe lindebomen zorgen voor een 'natuurlijk landschap', mits er geen nieuwe menselijke grillen komen

  Aflevering 134: productiebos veranderen in een 'natuurlijk landschap' blijkt een heel karwei. Rijden, stoppen, lopen, met Evert Thomas, boswachter bij Staatsbosbeheer, in boswachterij Schoonloo en verder, langs de Elperstroom. Thomas laat me een landschap in transitie zien, Staatsbosbeheer vormt hier een productiebos om tot 'nieuwe wildernis', een 'natuurlijk boslandschap'. Dat is nog een heel kar
 3. Je hebt het over de klapekster, je wisselt ervaringen uit, je kijkt wat rond, en dan is hij er opeens

  Je hebt het over de klapekster, je wisselt ervaringen uit, je kijkt wat rond, en dan is hij er opeens

  Aflevering 133: tussen de brave beesten duikt een zeldzaam geval met bandietenstatus op. Het is de dag voordat het grote regenen en sneeuwen begint. Middenin boswachterij Schoonloo stap ik uit de auto van Evert Thomas, boswachter van Staatsbosbeheer. Een heideveld, restanten drassig hoogveen, her en der een vennetje, een boompje hier en daar. De Tweelingen, zo heet dit veld. Gallowaykoeien staan o
 4. Bij Schoonloo zie ik hectaren raaigras, geen smetje, alleen in het midden een overblijfsel van een houtwalletje

  Bij Schoonloo zie ik hectaren raaigras, geen smetje, alleen in het midden een overblijfsel van een houtwalletje

  Aflevering 132 Even boven Schoonloo kom ik de bossen uit en sta ik prompt weer in intensief landbouwland: de overgangen in het Nederlandse landschap zijn hard geworden. Ik passeer een boerenbedrijf met nieuwe stallen van baksteen, een trots bord met de tekst: aardappelen, pluimvee, zonne-energie. Het is simpel, boeren doen wat er van ze wordt verwacht: investeren, intensiveren, nieuwe, grotere sta
 5. Stilte is ook een kwaliteit, maar een bos zonder vogelgeluiden, dat is onheilspellend

  Stilte is ook een kwaliteit, maar een bos zonder vogelgeluiden, dat is onheilspellend

  Aflevering 131: waarin een groot guur bos onverwachts een streepje kleur herbergt. Tijd om weer eens flink te wandelen, gewoon in mijn eentje, een overgangsetappe. Onder Anderen - dat wilde ik graag nog eens opschrijven - onder Anderen dus, pak ik de route van het Pieterpad op. Het laatste stukje beekdal van het Drenthse Aa-gebied, langs het Andersche Diep, ruige graslanden, houtwallen, wat schape
 6. In dit bos is het meer een kwestie van je een weg banen door de brandnetels

  In dit bos is het meer een kwestie van je een weg banen door de brandnetels

  Aflevering 129: wandelen door de Zoersche Landen bij het Drentse Exloo is je een weg banen door de brandnetels. Het is de hoogste tijd voor bos, maar het bos waar ik nu loop, de Zoersche Landen bij Exloo, is geen gezellig wandelbos. Hier is het meer een kwestie van je een weg banen door de brandnetels. In de zomer, zegt Bertil Zoer van het Drentse Landschap, die voor me uitloopt, is er geen doorko
 7. In de parel van de provincie Drenthe kost het beheer van de bron veel geld

  In de parel van de provincie Drenthe kost het beheer van de bron veel geld

  Aflevering 128: zwaar beschermd of niet, het Anlooërdiepje zit nog vol met meststoffen. Ik kijk met Peter Paul Schollema, aquatisch ecoloog bij het waterschap Hunze en Aa's, uit op het dal van het Oudemolensche Diep, bij de monding van het Anlooërdiepje. Dit is een van de waardevolste delen van het Drentsche Aa-gebied. Natura 2000-gebied, zwaar beschermd. Maar vanzelf gaat het dus niet. Er moet ge