Bevallingsverlof - 6 resultaten

  1. Ouders moeten béíden zes weken betaald verlof krijgen na de geboorte van hun kind, adviseert SER

    Ouders moeten béíden zes weken betaald verlof krijgen na de geboorte van hun kind, adviseert SER

    Een herziening van het 'ingewikkelde verlofstelsel' na de geboorte van een kind is nodig om de verdeling van betaalde arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen in balans te brengen. Tot die conclusie komt de Sociaal Economische Raad (SER) in een advies aan de regering. In het regeerakkoord staan ook plannen voor uitbreiding van het ouderschapsverlof, maar het SER-advies wijkt daar op drie punten van
  2. Langer vaderschapsverlof voorlopig van de baan, VVD noemt het 'controversieel'

    Langer vaderschapsverlof voorlopig van de baan, VVD noemt het 'controversieel'

    Uitbreiding van het vaderschapsverlof is voorlopig van de baan. Het inmiddels demissionaire tweede kabinet-Rutte mikte op uitbreiding van het verlof van de partner van de jonge moeder van twee naar zes dagen per 2019. De Tweede Kamer wil op voorspraak van de VVD het kabinetsvoorstel nu niet behandelen, in afwachting van de formatie-onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Dat bleek van