Arnon Grunberg - 1046 resultaten

  1. Schrijfadvies: verklaar menselijk gedrag niet, maar beschrijf het zo nauwkeurig mogelijk

    Schrijfadvies: verklaar menselijk gedrag niet, maar beschrijf het zo nauwkeurig mogelijk

    In de bundel Denkbeelden, onder het kopje 'Kunst van het vertellen', geeft Walter Benjamin (vertaling Michel van Nieuwstadt) schrijfadvies. Hij parafraseert Herodotus, die over de Egyptische koning Psammenites schrijft. Deze was verslagen door de Perzische koning Kambyses en Kambyses wilde zijn vijand vernederen. De Egyptische koning moest toezien hoe zijn dochter als dienstmaagd naar de waterput
  2. Mensen slachten liever een zondebok dan het eigen falen onder ogen te zien

    Mensen slachten liever een zondebok dan het eigen falen onder ogen te zien

    De aanhangers van de alt-right-beweging en zelfbenoemde neo-nazi's - de president van de VS lijkt sympathie voor deze bewegingen op te brengen - riepen zaterdag in Charlottesville: 'Jews will not replace us.' (Joden zullen ons niet vervangen.) Kennelijk is het prima te worden vervangen door robots of andere witte mensen. De angst, nauwelijks te onderscheiden van een minderwaardigheidscomplex, te w